Hitta det bästa elavtalet för just dig - jämför elavtal hos oss!

Jämför elavtal hos oss för att hitta det bästa elavtalet för just dig och ditt hushåll. Hitta Elavtal är en jämförelsesida som tittar närmare på de största elbolagens erbjudanden för att underlätta för dig. Vi går igenom allt du behöver tänka på oavsett vilka preferenser eller behov som du har. Jämför elavtal hos oss!

I Sverige finns ett stort utbud av elavtal och det kan därför vara svårt och tidskrävande att hitta det bästa elavtalet för just dig. Det är alltid viktigt att jämföra elavtal innan du bestämmer dig. Vi jämför populära elavtal i vår jämförelse som tillhör Sveriges största elbolag. Se vår topplista och vilket elbolag som erbjuder det bästa elavtalet 2022

Bäst elavtal 2022

Fortum logo

1. Fortum elavtal

Göta Energi Logotyp-svart

2. Göta Energi elavtal

Telge Energi logotyp

3. Telge Energi elavtal

Skellefteå Kraft logo

4. Skellefteå Kraft elavtal

Bästa elavtalet 2022

Det bästa elavtalet är väldigt individuellt och beror på flera olika faktorer. Innan du bestämmer dig för vilket elbolag som du vill teckna elavtal med kan det vara klokt att specificera vilka faktorer som du tycker är extra viktiga. Det kan handla om pris, typ av elavtal, kundnöjdhet eller andelen förnybar energi.

Hitta Elavtal jämför regelbundet de största elavtalen i Sverige och utser årligen det bästa elavtalet för privatpersoner. 

Om det viktigaste för dig är kundnöjdhet finns det flera oberoende sidor som årligen utser det bästa elhandelsbolaget för både privatpersoner och företag utifrån kundnöjdhet.

SKI Energi utser årligen det elbolag med högst kundnöjdhet inom flera kategorier. Läs mer om den senaste senaste rapporten från SKI om kundnöjdheten hos elbolagets kunder för 2021. 

Viktigt att tänka på vid val av elbolag

Vid val av elbolag bör du väga in dina egna behov för att hitta det bästa elavtalet för dig och ditt hushåll. Punkter som är värda att se över är bland annat:

 1. Kundnöjdhet
  Vad säger de nuvarande kunderna om elbolaget? Är de nöjda eller finns det något som de är missnöjda med gällande elbolaget? Det finns flera olika undersökningar som årligen görs gällande kundnöjdhet. 
 2. Pris
  Att välja det billigaste elbolaget behöver inte nödvändigtvis betyda att det är det bästa elavtalet för dig. Om pris är den viktigaste punkten för dig finns det flera alternativ som oftast ligger i närheten av varandra prismässigt men som är olika bra. 
 3. Fast eller rörligt elavtal
  Priset och utbudet varierar beroende på om du vill ha ett fast eller rörligt elavtal. Ett fast pris låser du under en period och betalar då samma pris varje månad medan ett rörligt elavtal följer utvecklingen av elpriset på elbörsen Nord Pool och priset varierar då varje månad. Flera elbolag erbjuder även elavtal med mixat rörligt och fast pris. Det är därför viktigt att du bestämmer dig för vad som passar bäst för dig och ditt hushåll inför ditt val.  
 4. Förnybar energi
  Nästan samtliga elbolag erbjuder elavtal med förnybar energi. Du kan i många fall själv välja hur stor del av ditt elavtal som ska komma från förnybar energi. Det är i flera fall möjligt att både välja förnybar energi från olika energikällor som exempelvid vattenkraft, vindkraft, lokala producenter och solcellsanläggningar.
 5. Hushållets ekonomi
  Vid val av elavtal väljer du ett rörligt, fast eller mixat elpris. Det är då viktigt att du ser över hushållets ekonomi och vad du klarar av om elpriset går upp i framtiden. Elavtal som endast baseras på rörligt elpris kan variera kraftigt beroende på marknadsrörelser och det är därför viktigt att du själv har koll på vad du klarar av. 

Hitta Elavtal är en koldioxidneutral hemsida

Hittaelavtal.se är en gratistjänst som är till för att hjälpa privatpersoner att få ökad förståelse för el och elavtal. Vi vill att du som besöker webbplatsen ska kunna ta del av vår information med gott samvete och vi har därför valt att klimatkompensera för de utsläpp som är förknippade med att driva en hemsida. 

Utsläppen är en effekt av den energiförbrukning som uppstår när någon väljer att besöka en hemsida och servern sätts i bruk samtidigt som användarens dator och skärm kräver ström för att visa sidans innehåll. 

För att vara på den säkra sidan har vi valt att kompensera för en högre kvot besökare än vad sidan faktiskt har. Klicka på ikonen nedan för att se vårt certifikat. 

Skillnaden på ett elhandelsbolag och ett elnätsbolag

Som elkund har du för ditt hushåll två olika elavtal, ett elnätsavtal och ett elhandelsavtal. Elnätsavtalet kan du som elkund inte påverka utan det avtalet har du med det elbolag som äger elnätet där du bor.

Elhandelsavtalet gäller din förbrukning i hushållet och du kan själv välja vilket elbolag som levererar din el. 

Vad är ett elhandelsbolag?
Den svenska elmarknaden avreglerades 1996 och sedan dess har det varit möjligt för dig att själv välja elhandelsbolag. Elhandelsavtalet är den del av elen som är baserad på din förbrukning och där du själv kan påverka vilket elavtal och vilken elleverantör som du väljer.

Elhandelsbolaget tar då betalt av dig för den elförbrukning som ditt hushåll har samt vissa påslag och avgifter. Du väljer själv om du betalar ett fast eller rörligt elpris. Ett fast elpris innebär att du betalar samma pris varje månad för din elproduktion och du är då bunden under en viss tid. Ett rörligt elpris varierar från månad till månad eftersom det påverkas av elpriset rörlighet på marknaden.

Elhandelsbolag förkortas ofta till elbolag, vilket även vi gjort på denna hemsida. 

Vad är elnätsbolag?
Elnätet ägs av ett elbolag i ditt område. Du kan därför inte själv välja vilket elbolag som levererar elnätet. Elnätsområdena i Sverige är uppdelade i fyra olika områden.

Beroende på område är det ett bestämt elnätsbolag som äger ledningarna som elen transporteras i och tar då betalat för underhåll, drift och förstärkning av elnätet. Samtliga elnätsbolag kontrolleras av Energimarknadsinspektionen som är en oberoende myndighet som löpande granskar elnätsavgifter och elnätsägare.

Elområden Sverige
Bild från Energimarknadsbyrån

Därför är det bra att jämföra elavtal

Genom att jämföra olika elavtal ökar du dina chanser att hitta det elavtal som passar bäst för just dig och ditt hushåll. Du kan då spara en hel del pengar årligen eftersom du har större kontroll över din elkostnad, framför allt om du bor i villa.

Det finns flera 100 elbolag som erbjuder elavtal till privatpersoner. För att underlätta din jämförelse har vi samlat tips och analyser baserade på olika undersökningar på den här hemsidan för att underlätta för dig vid ditt val av elavtal.

Vad händer om du inte aktivt väljer ett elbolag?

Om du inte själv väljer ett elbolag till ditt hushåll tilldelas du ett anvisningspris, som även i vissa fall kallas tillsvidarepris, enkelpris, anvisningsel eller normalpris.

Det innebär att du blir tilldelad ett elbolag från elnätsbolaget i det område som du bor. Det kan vara betydligt dyrare än om du själv väljer ett elbolag för din förbrukning. Det är därför viktigt att du själv väljer det elbolag som passar dig bäst för att lättare kontrollera dina kostnader.

Därför bör man själv välja elavtal

Alla hushåll i Sverige har ett elavtal baserat på din förbrukning. Genom att själv välja elbolag och elavtal för din förbrukning kontrollerar du själv dina kostnader och kan spara mycket pengar då du annars blir tilldelad ett anvisningspris. Du bestämmer även själv om du vill ha ett fast, rörligt eller mixat pris och har då större kontroll över dina månatliga utgifter.

Du kan också kontrollera vilken typ av el som du får till ditt hushåll, exempelvis om du föredrar förnybar energi, grön el eller lokalproducerad energi.

Vid val av elavtal kan du själv välja mellan ett rörligt, fast eller mixat elpris. Beroende på din situation, privatekonomi och riskvilja kan endast du bestämma vilken avtalsform som passar dig bäst. Det finns fördelar och nackdelar med samtliga typer av elavtal och vi har samlat informationen för att öka din förståelse för respektive typ. Läs mer om rörligt eller fast elpris här. 

Rörligt elpris

Ett rörligt elpris innebär att din månatliga elkostnad varierar från månad till månad. Elpriset följer då marknadens rörelser på elbörsen vilket innebär att priset både kan gå upp och ner beroende på rörelser på marknaden. Elprisets rörelser går inte att förutspå och du bör därför inte välja ett rörligt elpris baserat på hur du tror att marknaden kommer röra sig i framtiden. Vid val av ett rörligt elpris är det är viktigt att du är medveten om att elpriset kan svänga kraftigt både upp och ner som kan leda till höga elkostnader vissa månader vilket ställer krav på hushållets privatekonomi. Historiskt har det dock visat sig att ett rörligt elpris oftast ger ett lägre elpris över tid. 

Fast elpris

Ett fast elpris innebär att du låser elpriset och betalar samma pris varje månad oavsett hur elpriset rör sig på elbörsen. Du behöver då inte bekymra dig över om priset går upp och ner och kan du lättare kontrollera dina månadskostnader. Du binder dock priset under en period och är då helt frånkopplad från marknadsrörelser vilket också innebär att du kan betala mer än vad elpriset kostar på marknaden. Ett fast elprisavtal går att binda från tre månader till 10 år beroende på vad du själv har för behov och vilket elbolag du väljer. 

Mixat elpris

Ett mixat pris består till hälften av ett fast bundet elpris och till hälften av ett rörligt elpris. Det innebär att du tar en lägre risk än vid ett enbart rörligt elpris men även till viss del kan ta del av det rörliga elprisets fördelar. Under bindningstiden betalar du då ett förutbestämt elpris för halva din förbrukning och ett rörligt pris för resterande förbrukning. Flera elbolag erbjuder ett mixat elavtal som oftast innebär att du betalar ett fast elpris under vintermånaderna och ett rörligt under sommarmånaderna. Både Fortum och Göta Energi erbjuder till exempel ett mixat elavtal med så kallad vintersäkring som innebär fast elpris under vintern. 

Så bestäms elpriset

Elpriset bestäms och handlas baserat på marknadspris på den Nordiska elbörsen Nord Pool. Elpriset bestäms utifrån utbud och efterfrågan och varierar från timme till timme. De flesta privatkunder betalar dock ett genomsnittspris för hela månaden. Om du vill bli debiterad per timpris måste du ha ett rörligt elavtal med timmätning vilket du i så fall väljer hos ditt elbolag. 

För aktuellt elpris se Energimarknadsbyrån.

Om påslag och avgifter

Det är vanligt för elbolagen att ta ut vissa påslag på marknadspriset. Ofta ligger påslaget på mellan 3-8 öre/kWh exklusive moms. Elbolagen tar ut påslaget för att bland annat administrera elcertifikat, avgifter till kraftnät och Nord Pool samt inköp av ursprungsmärkning. Förutom påslaget tillkommer hos många elbolag även en månadsavgift på ca 30-50 kronor inklusive moms.

Det består elkostnaden av

Det totala elpriset som du betalar per månad består av tre olika delar. 

 1. Kostnad för elnätet i det område som du bor i, så kallad nätavgiften.  
 2. Kostnad för din förbrukning och den kostnad som elbolaget betalar för att köpa in el från Nord Pool samt elbolagets påslag och avgifter.
 3. Kostnad för energiskatt till staten. Energiskatten ligger på 35,3 öre/kWh exklusive moms. Energiskatten syns på elnätsfakturan.   


Moms på 25% tillkommer på samtliga delar för privatpersoner.

Så gör du för att byta elavtal

Det är enkelt att byta elavtal i Sverige eftersom det nya elbolaget hjälper till under hela bytesprocessen. Ditt nya elbolag informerar ditt elnätsbolag om bytet vilket innebär att du inte behöver oroa dig för strömavbrott.

Det enda som du behöver hålla koll på innan du gör ett byte är att kontrollera att ditt befintliga elavtal inte har någon uppsägningstid eller bindningstid. Om du har ett bundet elavtal och säger upp det i förtid riskerar du straffavgifter. 

Om förnybar energi

Om du som elkund väljer förnybar energi innebär det att elbolaget köper ursprungsmärkt el från förnyelsebara energikällor som bland annat solkraft, vindkraft och vattenkraft.

Flera elbolag erbjuder förnybar energi som en del av kostnaden för ursprungsmärkningen i påslaget. Om du inte vill betala extra för förnybar energi blir ditt val automatiskt den svenska residualmixen som består till viss del av el producerad med fossila bränslen.

Vilket elbolag erbjuder de billigaste elpriserna?

Det billigaste elpriset beror på vilka preferenser du har vid ditt val av elavtal. Det beror på en rad olika faktorer som bland annat inkluderar om du vill ha ett rörligt eller fast elavtal, vilken elförbrukning du har, om du vill ha förnybar energi samt om du bor i villa eller lägenhet. Det är därför bra att jämföra flera olika typer av elavtal baserat på din preferenser innan du väljer det elavtal som passar bäst för dig. Se mer om billig el

Lär dig mer om elavtal

Så testar vi och jämför elavtal

Hitta Elavtal är en jämförelsesida som jämför sex av Sveriges största elbolags elavtal. Vi testar, sammanfattar och jämför elavtalen åt dig för att underlätta vid val av elavtal.

Vår jämförelse riktar sig främst till privatpersoner som vill få en ökad förståelse för elavtal och hur du som ska tänka inför ditt val.

I vår jämförelse tittar vi främst på vilka typer av elavtal som finns, elavtalens innehåll, vilka tillval som erbjuds, priser, rabatter och möjligheten till förnybara energikällor. 

När vi testar erbjudanden och innehåll utgår vi ifrån de elavtal som bolagen erbjuder som standard. Vanligtvis handlar det om ett rörligt och ett fast elavtal. 

Priserna som vi jämför baseras på ett elavtal för en lägenhet med en elförbrukning motsvarande 1 500 kWh per år i elområde SE3. Det gör vi för att kunna jämföra de erbjudanden som finns. Vi jämför även månadsavgifter, påslag och rabatter i vår prisjämförelse. 

Prisexemplena ska endast ses som exempel och din slutliga månadskostnad baseras på din faktiska elkonsumtion, ditt hushåll och dina preferenser. Se bolagens hemsidor för fullständiga villkor och prisuppgifter. 

Vi har även tittat på kundomdömen för att bedöma elavtalen i jämförelsen. Kriterierna får ett betyg från 1 till 5 som sedan blir ett sammanvägt betyg för hela elbolaget som avrundas till närmaste heltal. 

Vi utser efter vår jämförelse en vinnare varje år. Om innehållet hos elbolagens erbjudanden ändras eller om något tillkommer uppdaterar vi jämförelsen under året. 

Om informationen på sajten skiljer sig från den information som presenteras på bolagens hemsida är det alltid bolagens information som gäller. Den information som presenteras på bolagens hemsida gäller alltid före informationen på denna sajt. Det som presenteras på denna sajt är övergripande och inte anpassad efter individers specifika behov och situationer. 

Artiklar

Vanliga frågor och svar om elavtal

Det bästa elavtalet för dig och ditt hushåll är individuellt och beror på flera olika faktorer. Det beror bland annat på var du bor och hur hög elkostnad du har.

Det billigaste elavtalet för dig beror på flera individuella faktorer. Det beror bland annat på om du vill ha ett rörligt eller fast elavtal, vilken elförbrukning du har, om du vill ha förnybar energi samt om du bor i villa eller lägenhet.

Flera elbolag debiterar sedan 2010 sina kunder med ett så kallat volymvägt elpris vid rörliga elavtal. Det innebär att elpriset timme för timme multipliceras med mängden el som köptes den timmen vilket resulterar i ett viktat medelpris. Nord Pool presenterar varje månad medelpriset på el. Om elbolag köpt mest el under de dyraste timmarna blir dock det viktade medelpriset högre än Nord Pools medelpris. Därför har allt fler elhandelsbolag gått över till att ta betalt för den faktiska kostnaden för deras elköp.

Din elräkning består av dels en del som är hänförlig till elnätsbolaget och dels en del som är hänförlig till din förbrukning. Elnätsbolaget blir tilldelat till dig och går inte för dig att påverka. Det beror på var din anläggning ligger och är ett så kallat naturligt monopol. Den enda gången då du kan få ett nytt elnätsbolag är om du flyttar. Den delen av din elräkning som är hänförlig till din förbrukning går för dig att påverka och det finns fler 100 olika elbolag att välja mellan. Vi har jämfört några av de vanligaste elbolagen för att underlätta ditt val. Se mer under Skellefteå Kraft, Fortum, Göta Energi, Vattenfall och Eon. 

Grön el är detsamma som förnybar energi. Det innebär att elen är producerad av förnybara energikällor såsom vattenkraft, vindkraft och biobränsle.

Fossilfri el är el som produceras av fossilfria energikällor som kärnkraft, vattenkraft och vindkraft. Fossilfria energikällor släpper inte ut någon koldioxid i atmosfären.

Vattenkraft utvinns från strömmande vatten i vattenkraftverk. Strömmarna kan också finnas i vattendrag eller skapas genom temperaturskillnader i vattnet. Det strömmande vattnet leds via fasta passager som sätter fart på vattenturbiner. Den energi som utvinns regleras genom att en damm eller dammvall skapas som sedan släpper vidare energi utifrån det behov som finns. Som energikälla är vattenkraft en säker källa om uttaget är rätt planerat. Elektriciteten alstras i en jämn takt och kan enkelt regleras. Det finns totalt cirka 2 000 vattenkraftverk i Sverige och nästan hälften av all el som produceras i Sverige kommer från vattenkraftverk.

Vindkraftverk omvandlar kinetisk energi ur vinden till elektricitet. Det är en maskinkonstruktion som består av ett stationärt torn med en rotor som snurrar och påverkas av vindens kraft. Rotorn består av en generator som producerar elektricitet som förs över till elnätet. Vindkraftverk beror på vindens energitillförsel och kan därför variera. Vindkraften har ökat i Sverige de senaste tio åren då flera vindkraftverk byggts i framför allt södra Sverige. Lite mer än 10% av all el som produceras i Sverige kommer från vindkraftverk.

Installationer av solceller har blivit allt mer populärt för enskilda hushåll. Solceller är ljuskänsliga halvledardioder som omvandlar ljus till elektricitet. En solcell består av halvledare som fungerar som dioder. När dioderna belyses skapas elektricitet i diodens backriktning. Solcellerna seriekopplas i solpaneler eftersom varje enskild cell ger ganska låg spänning. Solceller har historiskt varit dyra att installera och användes till stor del på platser som inte nåddes av elnätet som exempelvis i sommarstugor. Det finns dock numera ett statligt stöd för solceller vilket gjort att flera installerar solceller. 

Ett fast elpris innebär att du binder elpriset och betalar samma pris varje månad oavsett hur elpriset rör sig på marknaden. Flera elbolag erbjuder en bindningstid på tre månader upp till 10 år.

Ett rörligt elpris innebär att priset på din elkostnad varierar från månad till månad och beror på marknadens rörelser på elbörsen. Elpriset kan därför variera kraftigt från månad till månad.

Ett mixpris innebär att du till hälften har ett fast elpris och till hälften ett rörligt elpris. Du betalar då ett förutbestämt pris under bindningstiden för det rörliga elpriset och ett rörligt pris för resterande.

Om du ska flytta är det viktigt att du kontaktar ditt nuvarande elnätsbolag och meddelar flytten. Du bör sedan kontakta ditt blivande elnätsbolag och meddela att du flyttar in minst fem dagar innan. 

Vid val av elbolag går det bra att kontakta ditt elbolag för att flytta över avtalet till den nya bostaden. Om du inte själv aktivt väljer elbolag blir du anvisad ett elbolag och betalar ett så kallat anvisningspris som oftast är betydligt högre än övriga elbolag.

Din elförbrukning hittar du enklast på din senaste faktura. På fakturan hittar du även ditt anläggnings-ID som du behöver veta om du ska byta elavtal.

Nej, det är inte möjligt för dig att byta elnät. Elnätet ägs av ett elbolag i ditt område och du kan därför inte själv välja vilket elbolag som levererar elnätet.

Elkostnaden är oftast betydligt högre i en villa än i en lägenhet. Det är därför extra viktigt att du tar kontroll över dina kostnader och väljer elavtal själv när du bor i villa då du kan spara väldigt mycket pengar i månaden. 

Svenska kraftnät (SVK) ansvarar för elnätet i Sverige. Sedan den 1 november 2011 är Sverige indelat i fyra elområden: Luleå (SE1), Sundsvall (SE2), Stockholm (SE3) och Malmö (SE4). Uppdelningen innebär att elpriset kan variera i de olika elområdena beroende på kraftläget i respektive region. Elpriset som gäller för just din anläggning beror på var i landet den ligger. För att kunna ge dig ett så korrekt pris som möjligt vill därför vill elbolagen veta ditt postnummer när du efterfrågar en offert på ett elavtal.

För att byta elavtal till ett nytt elbolag behöver det nya elbolaget veta ditt anläggnings-ID. Ett anläggnings-ID består av en unik kod för din elmätare på 18 siffror. Du hittar ditt anläggnings-ID på din senaste faktura, elavtalet eller din elmätare.