Kärnfull Energi Elavtal - Elpriser & omdöme 2023

Kärnfull Energi elavtal

Kärnfull Energi är ett svenskt elbolag som var det första i Sverige att erbjuda el från 100% kärnkraft 2019. Det är ett innovativt bolag vars fokus är att trygga Sveriges hållbara elproduktion långsiktigt.

Bolaget erbjuder därför elavtal med ursprungsgarantier från svenska reaktorer och har även startat ett forskningsstöd per kilowattimme till forskning inom framtiden kärnenergi. 

Kärnfull Energi erbjuder rörliga elavtal med timdebitering för privatpersoner i Sverige och Danmark. 

Senast uppdaterad: 2023-11-01

Innehållsförteckning

Innehåll

100% kärnkraft

Kärnfull Energi blev 2019 det första bolaget i Sverige att erbjuda el från 100% kärnkraft. Även idag erbjuder bolaget elavtal med el från endast kärnkraft. De motiverar valet med att kärnkraft har låga utsläppsnivåer, är säkrast och överlägset pålitligast av alla energikällor.

Timdebitering

Kärnfull Energi erbjuder rörliga elavtal med timdebitering för privatpersoner. Det innebär att man har en större kontroll över sin elkostnad och kan själv styra när på dygnet som man vill spendera mest el.

Kärnfull Energi rörligt elpris

Kärnfull Energi erbjuder ett rörligt elavtal med timdebitering för privatpersoner. Med elavtalet kan du själv styra när på dygnet som du väljer att förbruka mest el. Ditt elpris räknas sedan ut genom att varje timmes förbrukning multipliceras med varje timmes pris. 

Förutom priset på el tillkommer även kostnader för påslag och en månadsavgift. Ett rörligt elavtal med timdebitering passar dig som inte har några problem med att priset varierar mellan månaderna och vill ha möjlighet att själv påverka vilket pris som du betalar. 

Sammanfattning rörligt elpris

Rabatter

För närvarande kan inte vi se att Kärnfull Energi erbjuder några rabatter. Rabatterna uppdateras regelbundet och för fullständiga villkor och rabatter se bolagets hemsida. 

Att tänka på vid byte till Kärnfull Energi

Att byta elavtal är enkelt och kräver oftast väldigt lite från dig som privatperson. Du fyller i dina uppgifter på Kärnfull Energis hemsida och signerar med BankID. På så sätt ger du bolaget en fullmakt att genomföra bytet åt dig. 

OBS! Innan du fyller i dina uppgifter hos Kärnfull Energi är det viktigt att du ser över om ditt nuvarande elavtal har någon bindningstid eller uppsägningstid för att undvika straffavgifter och onödiga kostnader.

Bindningstid

En punkt som är bra att jämföra mellan elbolagen är bindningstiden. Bindningstiden kan variera beroende på vilket elbolag som du väljer. Om du är bundet till ett elbolag under en längre tid kan du råka ut för straffavgifter eller liknande om du byter elavtal under bindningstiden.

För att underlätta för dig har vi samlat Kärnfull Energis bindningstid nedan. För fullständiga villkor se bolagets hemsida. 

Kärnfull Energi har ingen bindningstid men vanligtvis en månads uppsägningstid på sina elavtal. 

Fördelar och nackdelar

Fördelar med Kärnfull Energi

Nackdelar med Kärnfull Energi

Kärnfull Energi elavtal omdöme

I vårt test av Kärnfull Energi elavtal för privatpersoner har vi kommit fram till att bolaget erbjuder en konkurrenskraftigt erbjudande med låga påslag och möjlighet för kunder att själva påverka sitt elpris. 

Bolaget är det första i Sverige att endast erbjuda el från 100% kärnkraft. Bolaget erbjuder dessutom ett forskningsstöd för kärnkraft och jobbar för att kärnkraften ska utvecklas ytterligare i framtiden. 

Kärnfull Energi erbjuder ett elavtal som är rörligt med timpris. Flera av elbolagen i vår jämförelse erbjuder fler elavtal och tillägg. Till exempel erbjuder Kärnfull Energi inte något fast elavtal eller vintersäkrat elavtal. 

Jämför Kärnfull Energi med fler elavtal hos oss för att se vilket som är det bästa elavtalet för dig i vår jämförelse.

Kärnfull Energi och förnybar energi

Kärnfull Energi erbjuder inte några elavtal som endast erbjuder el från förnybar energi. Bolaget har istället riktat in sig på att erbjuda el från 100% kärnkraft. Kärnkraft är fossilfri energi med låga utsläpp men räknas inte som förnybar energi. Läs mer här om el från kärnkraft

Kärnfull Energi

Kärnfull Energi är ett svenskt elbolag med säte i Göteborg som erbjuder el till privatpersoner i Sverige och Danmark.

Kärnfull Energi var först i Sverige att erbjuda el från 100% kärnkraft 2019. Bolaget är innovativt med fokus på att trygga Sveriges hållbara elproduktion långsiktigt.

Kärnfull Energi erbjuder elavtal med ursprungsgarantier från svenska reaktorer. Bolaget har dessutom startat ett forskningsstöd per kilowattimme till forskning inom framtiden kärnenergi. 

Kärnfull energi logga

Kontaktuppgifter till Kärnfull Energi

Epost: hej@karnfull.se

Vanliga frågor och svar

Kärnfull Energi erbjuder ett rörligt elavtal med timdebitering för privatpersoner. 

Kärnfull Energi erbjuder el från 100% kärnkraft till sina kunder. 

Bolaget har en uppsägningstid på en månad. 

Ja, Kärnfull Energi erbjuder timmätning. 

Nej, Kärnfull Energi erbjuder endast ett rörligt elavtal.