Förnybar energi

Det finns många begrepp som är svåra att hålla reda på när det kommer till den el som elbolagen erbjuder. Det har blivit allt viktigare för kunder att den el som elbolagen erbjuder är miljövänlig. De flesta elbolag erbjuder eller ger dig möjlighet att välja ett elavtal som endast får el från förnybara energikällor. Men vad betyder egentligen förnybar energi? Vi reder ut begreppet nedan och listar några exempel på förnybara energikällor för att underlätta ditt val. 

Förnybar energi

Vad är förnybar energi?

Förnybar energi kommer från energikällor som sol, vind och vatten. Den förnybara energin är som den låter helt förnybar och tar aldrig slut. Den sliter inte heller på naturen och har inga farliga föroreningar i sin produktion av energi. Förnybar energi bidrar inte heller till den globala uppvärmningen utan är en hållbar lösning på vårt energibehov. 

EU har genom ett direktiv för medlemsstaterna ett bindande mål fram till 2020 som främjar användningen av förnybara energikällor. Det innebär att andelen förnybar energi ska vara 50 procent år 2020 för Sverige. Nivån passerades redan 2012 och under 2018 uppgick andelen till 55 procent. Se mer här.

Flera av elbolagen har egna mål gällande omställningen till förnybar energi. 

Vilka elbolag erbjuder förnybar el?

Det är möjligt att hitta förnybar el hos de flesta elbolagen. Däremot har bolagen olika kombinationer av elavtal som erbjuder förnybar energi. Det är tyvärr inte helt ovanligt att elen blandas med fossila bränslen.

Det beror till stor del på att utbudet av förnybar el fortfarande är väldigt begränsad jämfört med fossila bränslen. Om du vill ha 100 procent förnybar energi behöver du därför se över hur elbolaget producerar eller köper in sin el innan du tecknar ett elavtal. 

Beroende på vilket elbolag som du väljer kan bolaget även ta ut en extra avgift för elavtal som innehåller förnybar energi. 

Telge Energi och Skellefteå Kraft är två elbolag som erbjuder förnybar energi. Utbudet av förnybara källor kan skilja sig åt på vintern och sommaren. 

Varför är förnybar energi bra?

Genom att fler väljer att producera förnybar el går vi mot en mer hållbar framtid. Förnybar el som produceras genom bland annat sol, vind, vatten och bioenergi finns under en lång tid och kommer inte ta slut på samma sätt som exempelvis fossil energi. 

Vissa elbolag brukar kalla sin el för fossilfri. Det innebär att förnybar energi används tillsammans med kärnkraft. Läs mer här om fossilfri el

4 typer av förnybara energikällor

1. Vattenkraft

Vattenkraft

Vattenkraft är den vanligaste förnybara energikällan i Sverige. Den vanligaste tekniken är vattenkraftverk som utvinner vattenkraft från strömmande vatten genom en vattenturbin från en högre punkt till en lägre.

Energin som som utvinns regleras genom att en damm eller dammvall som skapas och släpper sedan vidare energi utifrån det behov som finns. Elektriciteten alstras då i en jämn takt och kan enkelt regleras.  

I Sverige finns det totalt cirka 2000 vattenkraftverk och nästan hälften av all el som produceras i Sverige kommer från vattenkraftverk. Andra tekniker som kan användas för energiframställning av vattenkraft är tidvattenkraftverk och vågkraftverk.

2. Vindkraft

Vindkraftverk

Vindkraft omvandlar kinetisk energi ut vinden till elektricitet. Vindkraftverk är den vanligaste typen och finns framför allt i södra Sverige. Konstruktionen består av ett stationärt torn med en rotor som snurrar och påverkas av vindens kraft. Rotorn består av en generator som producerar elektricitet till elnätet. Metoden beror dock på hur mycket vind som finns och mängden energi kan därför variera. 

I Sverige produceras lite mer än 10% av all el från vindkraftverk och metoden används framför allt i södra Sverige. Telge Energi ger dig möjlighet att välja 100% el från vind i sitt tillägg när du tecknar elavtal hos bolaget.

3. Solenergi

Solenergi består av den energi som utvinns från solens strålning. Det finns flera olika tekniker för att producera solenergi. Den vanligaste metoden är solkraft genom solceller. Solceller är ljuskänsliga halvledardioder som omvandlar ljus till elektricitet.

Metoden har blivit alltmer populär och integreras ofta numera även i nya byggnader. Solvärme är en annan metod som används för att utnyttja solenergin till byggnadsuppvärmning.

Termisk solkraft är en annan metod som innebär att man använder linser eller speglar och koncentrerar då solljuset från ett större område på en liten yta för att skapa energi. 

4. Bioenergi

Bioenergi är energi som baseras på biobränslen. Biobränslen baseras på biomassa som vanligtvis kommer från växter. Till skillnad från fossila bränslen har biobränslen nyligen varit levande.

Biobränslen kan användas för att producera värme i lokala värmepannor eller i fjärrvärmeverk. Det kan också användas för elproduktion i kraftvärmeverk.

Dela artikeln

Fler artiklar