Elförbrukning

Genom att se över den normala elförbrukningen för lägenhet och villa kan du få en tydligare bild av vilken nivå du ligger på, och därefter effektivisera din användning på olika sätt. Fortsätt läsa för att ta del av våra bästa tips och råd då du vill optimera din energiförbrukning och därmed sänka dina elkostnader. Den insats du gör kan göra gott såväl för din plånbok som för vår miljö.

Innehållsförteckning

elförbrukning

Vill du få bättre koll på din elförbrukning?

Att ha koll på sin elanvändning kommer med många fördelar för alla hushåll, oavsett om du bor i lägenhet eller hus. Genom att ha koll på förbrukningen kan du inte bara spara pengar och främja din ekonomi.

Utan du kan även optimera din elanvändning och göra en insats för miljön. Genom att se över den normala elförbrukningen för lägenhet och villa kan du få en tydligare bild av vilken nivå du ligger på, och därefter effektivisera din användning på olika sätt. 

Normal elförbrukning för hushåll 2023

Enligt statistiska centralbyrån ligger den normala elförbrukningen för en mindre lägenhet på ca 2000 kWh/ år. Det till skillnad från en större bostad, så som ett hus eller en villa, där den normala förbrukningen av el ligger på omkring 5000 kWh/ år (Källa). För dessa olika alternativ av typkunder för el har man valt att räkna in alla bostäder där uppvärmning inte ingår i energiförbrukningen. 

Normal elförbrukning i villa

 • Utan elvärme: 5000 kWh/ år
 • Med elvärme: 25 000 kWh/ år

Normal elförbrukning i lägenhet

 • Utan elvärme: 2000 kWh/ år

Elförbrukning och elkostnad

När det kommer till din elkostnad och de priser som är aktuella för dig gäller det inte bara att du ser bostadens utformning och storlek. Utan din elkostnad beror även på var i landet du bor och vilket elområde du tillhör. 

De elpriser som är aktuella för dig och din bostad kommer i sin tur att vara avgörande för de kostnader som din förbrukning medför. Höga elpriser och hög elanvändning innebär höga kostnader, oavsett om du bor i lägenhet eller hus. 

Så varierar elkostnaden under året

Det finns tydliga skillnader i elkostnaderna mellan större och mindre hushåll, vilka bland annat beror på de olika hushållens pris på el. Dessa styrs i sin tur ofta av var i landet man bor och hur eltillgången ser ut i området. 

Samtidigt har man utifrån de undersökningar som gjorts kunnat se att energianvändningen hos samtliga hushåll varierar under olika delar av året, det beroende på årstid. Under vintern är det naturligt att man som hushåll, på grund av kylan och vädret, förbrukar mer energi än vad man gör under sommaren när det är varmare.  

Värt att nämna är att även faktorer, som dina vanor och fördelningen mellan fasta och rörliga kostnader, påverkar din förbrukning och priset som du betalar. Andra faktorer som kan påverka elanvändningen och i sin tur även din totala elkostnad är:

 • Hur många som bor i och förbrukar el i hushållet 
 • Om du använder el för uppvärmning och vilket uppvärmningssystem du har 
 • Den isolering du har i bostaden 

Hur räknar man ut elförbrukningen?

Idag kan du gå tillväga på ett flertal olika sätt för att räkna ut din förbrukning. Nedan ger vi dig våra bästa tips och råd kring hur du kan gå tillväga för att räkna ut din förbrukning såväl dagligen som årligen, beroende på vilka underlag du vill få fram.

Normal elförbrukning av villa eller lägenhet

Något som framför allt kan underlätta och ge stöd för dina uträkningar är att se över den dagliga eller årliga energiförbrukning som gäller i genomsnitt för din bostadstyp i ett svenskt hushåll, som till exempel den elförbrukning som gäller för lägenhet. 

På så sätt kan du få en bild av vilken energiförbrukning andra bostäder av liknande storlek och utformning har, och vilken nivå som däremot kan vara rimlig för dig att landa på. Vill du få en mer detaljerad uträkning kan du själv se över hur många kilowattimmar du förbrukat, och därefter lägga ihop din förbrukning med det elpris du har. 

Formel för uträkning av elförbrukning

Vill du räkna ut hur mycket alla dina elektriska apparater förbrukar under varje användning? Då finns det en enkel formel du kan använda dig av för att få fram hur mycket el apparaten använder i kWh. Har du flera elektriska apparater i bostaden kan du räkna ut förbrukad energi i kWh för varje separat modul enligt den formeln. 

Använd följande formel för att göra din uträkning:

 • Apparatens effekt x tiden den används (h) / 1000 = elförbrukning i kWh

Byt till timmätning

Om du vill ha full kontroll över din förbrukning och även ha möjlighet att styra till förbrukningen till vissa timmar på dygnet kan det vara värt att se över om du bör byta elavtal till ett avtal med timmätning.

Läs mer om timprisavtal här. 

Hur kan jag se min elförbrukning?

Beroende på vilket elbolag du valt att teckna ditt elavtal hos kommer villkoren och priserna för förbrukningen att se olika ut. Valet av elbolag är även avgörande för hur du kan gå tillväga för att tydligt se din förbrukning, det för såväl den dagliga förbrukningen som din årliga förbrukning av energi.

Det finns dock vissa generella tillvägagångssätt du kan använda dig av för att se din elförbrukning, det ofta direkt online. Några av de vanligaste sätten för att se över på din energianvändning är följande:

 • Logga in hos ditt elbolag och se din elförbrukning på ”mina sidor”
 • På din senaste faktura kan du i efterhand se din totala energiförsäkring för den aktuella perioden
 • Räkna ut hur mycket el dina elektroniska apparater förbrukar i hemmet och applicera det på en viss dag eller på hela året 
 • Om du har ett avtal med timmätning kan du se och påverka din energiförbrukning.

Hur kan jag minska min elförbrukning?

Vill du minska din förbrukning och därmed även sänka dina elkostnader? Ta del av våra bästa tips och råd för att minska elförbrukningen här nedan. Med dessa tips kan du sänka din elkostnad och få mer pengar över till annat, samtidigt som du gör en insats för miljön.

 • Se över om du kan sänka temperaturen inomhus – genom att sänka temperaturen med bara en grad kan du sänka dina elkostnader med 5%
 • Är det möjligt att installera luftvärmepump? Eller kan du använda bergvärme?
 • Se till att du stänger av apparater och elektroniska produkter när du inte använder dem
 • Stäng dörren till rum med golvvärme eller liknande värmesystem
 • Elda i den öppna eldstaden för att höja värmen på ett billigt sätt
 • Se över om dina fönster bör tätas
 • Dra ur laddarna till din digitala enheter när de inte används
 • Byt till LED-lampor 

 

Läs mer i våra energispartips. 

Vanliga frågor och svar

Ja, det är en viktig del i din elkostnad som du kan påverka själv. Det gör du genom att minska användningen av el i ditt hem. 

Vanligtvis hittar du din elförbrukning under ”mina sidor” hos ditt elbolag eller på din senaste faktura. Om du har timmätning hemma kan du följa din elanvändning direkt. 

Dela artikeln