Elnätsbolag och elhandelsbolag

Det är inte alltid lätt att hålla reda på vilka typer av elavtal som ska tecknas för din lägenhet eller ditt hus. Det är nämligen så att du behöver teckna två olika typer av elavtal för att kunna få el till ditt hushåll. Du behöver teckna ett avtal med elnätsbolaget och ett avtal med elhandelsbolaget. Vi reder ut vad det innebär och vad som är bra att tänka på med de olika avtalen.

elnätsbolag och elhandelsbolag

Vad är ett elnätsbolag?

Elnätsbolaget äger elnätet där du bor. Du kan alltså inte själv välja vilket bolag som du tecknar ditt elnätsavtal hos utan det är alltid det elbolag som äger elnätet där du bor som du tecknar avtalet med.

Elnätet i Sverige är uppdelat i olika områden, som kallas för nätområden. Varje område ägs av ett elnätsbolag som ansvarar för att leverera el i området. Det finns cirka 170 elnätsbolag i Sverige. Beroende på var du bor har du ett avtal med det elnätsbolag som äger det nätområde som du bor i. 

Till elnätsbolaget betalar du en elnätsavgift som består av en fast årsavgift, en rörlig elöverföringsavgift och energiskatt. Priserna som avgiften baseras på sätter elnätsbolagen själva men dessa övervakas av Energimarknadsinspektionen som är en tillsynsmyndighet i ärendet. 

Vad är ett elhandelsbolag?

Ett elhandelsbolag köper in el från elproducenter och säljer det sedan vidare till dig som kund. Elhandelsbolaget tar betalt av dig som kund för den elförbrukning som du har och eventuella påslag och avgifter. Elhandelsbolaget brukar ofta kallas för elbolag eller elleverantör

Med elhandelsbolaget tecknar du ett elhandelsavtal. Du kan själv bestämma vilket bolag som du vill teckna avtalet med och vilket typ av elavtal som du vill ha. Det är till exempel möjligt att teckna ett avtal med fast eller rörligt elpris. Elhandelsavtal kallas ofta för elavtal eller elabonnemang.

Skillnaden på elnätsbolag och elhandelsbolag

För att sammanfatta är den största skillnaden på ett elnätsbolag och ett elhandelsbolag för dig som konsument att du inte själv kan påverka elnätsbolaget men du har alla möjligheter att påverka elhandelsbolaget. Det är därför viktigt att du ser över och jämför elbolag för att hitta det som passar dig bäst. 

På Hitta Elavtal har vi jämfört flera populära elhandelsbolag och utsett det bästa elavtalet i vår jämförelse. Vi går också igenom viktiga delar som kan vara bra att jämföra för dig som privatperson och hur du bör tänka inför ditt val.

Populära elhandelsbolag

Dela artikeln

Fler artiklar