Elpriser per kWh

Pris per kWh är ett av de vanligaste begreppen som du hittar på din elräkning. I den här artikeln går vi igenom vad det innebär, hur du ska tänka när du räknar ut elpriser per kWh och elprisets utveckling under det senaste året.

Innehållsförteckning

pris per kwh

Vad kostar elpriset per kWh 2022?

Elpriser per kWh för 2022 har varit i genomsnitt 63,3 öre per kWh i elområde 1, 66,3 öre per kWh i elområde 2, 137,4 öre per kWh i elområde 3 och 161,5 öre per kWh i elområde 4. 

Genomsnittpriserna för helåret 2021 var 43,2 öre per kWh i elområde 1, 43,3 öre per kWh i elområde 2, 67 öre per kWh i elområde 3 och 81,7 öre per kWh i elområde 4. Priserna och tabellen kommer från Energimarknadsbyrån och visar priserna på elbörsen för olika elprisområden och månader. Priserna är exklusive moms och andra avgifter som elhandelsbolagen kan ta ut. 

Samtliga elområden har upplevt rejäla prisökningar under hösten och vintern. Alla elområden hade till under december månad i genomsnitt ett elpris på över 200 öre per kWh. Läs mer om olika elområden.

Elpriser per kwh 2022
Tabell från Energimarknadsbyrån

Hur räknar man elpriset?

Elpriset per kWh varierar under årets gång och beror på vilket utbud och vilken efterfrågan som finns på elen. Priset anges i både öre och kronor per kilowattimme. Nedan går vi igenom två exempel på hur du kan räkna.

Exempel elpris per kWh villa:

En villa som har en elförbrukning på över 15 000 kWh per år betalade under 2021 i genomsnitt ett elpris på 1,75 kronor per kWh inklusive elnätsavgifter, elpris och skatter enligt Energimarknadsbyrån. Det innebär att en villa som har en elförbrukning på cirka 25 000 kWh på ett år hade en elkostnad på 43 750 kronor per år. Om värme inte ingår i elkostnaden är priset dock oftast lägre. 

Exempel elpris per kWh lägenhet:

Enligt Energimarknadsbyrån uppgick elkostnaden för en mindre lägenhet som har en årsförbrukning på mellan 1000-2499 kWh till i genomsnitt 2,67 kr per kWh. Det innebär att en lägenhet med en årsförbrukning på 2000 kWh per år hade en elkostnad på 5 340 kronor per år. 

Elnäts- och elhandelsbolag

För att få el till ditt hus behöver du ha två olika avtal. Ett som gäller elnätet och ett som gäller elhandelsbolaget. Elnätsavtalet tecknas med det bolag som äger elnätet där du bor. Du kan därför inte själv påverka vilket bolag som det är. Priset för elnätet fördelas vanligtvis på en fast abonnemangsavgift och ett rörligt pris per kWh som är överföringsavgiften och transporten av elen. I den här kostnaden ingår också kostnaden för energiskatt. 

Elhandelsavtalet gäller för den el som du förbrukar i din bostad. Du kan själv påverka vilket elbolag som levererar elen till din bostad. Beroende på om du har ett fast eller rörligt elpris kommer elkostnaden per kWh att variera. 

Elhandelsbolaget köper in el från elbörsen och säljer sedan vidare det till dig. Priset per kWh beror därför på utbud och efterfrågan om du har ett rörligt elavtal. Om du däremot har ett fast elavtal så har du redan bestämt hur högt ditt pris per kWh ska vara. Det som påverkar din månadskostnad är då hur många kWh som du förbrukar varje månad. Läs mer om elnätsbolag och elhandelsbolag.

Du kan själv bestämma vilket elhandelsbolag som du ska ha. Läs mer i vår jämförelse för att hitta det bästa elavtalet för dig

Vad är pris per kWh?

Priset på el anges i kWh som står för kilowattimme. På din elräkning framgår det hur många kWh el som du använt och din förbrukning multipliceras sedan med priset som ditt elbolag tar ut per kWh. Elbolagens priser anges oftast i pris per kWh för att du enkelt ska kunna se hur priset och din förbrukning blir månadskostnaden. 

Antalet kWh som du använder varierar beroende på hur hög förbrukning som du har. Det beror till exempel på storleken på ditt hushåll, vilket typ av hushåll som du bor i och om din förbrukning både inkluderar värme och el. 

FAQ

Pris per kWh står för pris per kilowattimme och är det vanligaste måttet för elpris och elförbrukning. 

Elpriset varierar under året eftersom elen handlas på elbörsen som påverkas av utbud och efterfrågan på el. 

Dela artikeln