Elcertifikat

Elcertifikat är något som du kan komma i kontakt med som privatperson om du är uppmärksam. Det är nämligen något som elbolag ofta tar med i din elkostnad som ett form av påslag varje månad. Men vad innebär egentligen elcertifikat och hur påverkar det dig som privatperson? Vi reder ut begreppet och hur elcertifikatsystemet fungerar. 

elcertifikat så funkar det

Elcertifikat - så funkar det

Ett elcertifikat kan erhållas av en elproducent från staten om förnybar energi produceras. För varje producerad megawattimme (MWh) får elproducenterna ett elcertifikat. Elproducenterna kan sedan sälja elcertifikaten på en öppen marknad. Priset bestäms då mellan säljare och köpare. Elcertifikaten ger då en extra intäkt till den förnybara elproduktionen utöver den vanliga elförsäljningen. 

De energikällor som har rätt att tilldelas elcertifikat är vindkraft, vattenkraft, solenergi, geotermisk energi, vågenergi, vissa biobränslen och kraftvärmeverk.  

Köpare av elcertifikaten är främst elleverantörer med så kallad kvotplikt. Hur stor andel elcertifikat som de kvotpliktiga bolagen måste köpa varje år bestäms genom en kvot i lagen om elcertifikat. De nuvarande kvotnivåerna är fastställda till och med 2045. 

 

Därför finns elcertifikat

Elcertifikat skapades med målet att öka produktionen av förnybar el. Det är ett sorts marknadsbaserat stödsystem som på ett kostnadseffektivt sätt ska öka produktionen av förnybar energi. Marknaden för elcertifikat är sedan 2012 gemensam för Sverige och Norge. 

Länderna har som mål att öka den förnybara elproduktionen med 46,4 TWh från 2012 till 2030, varav Sverige ska finansiera 15,2 TWh. Det är dock upp till marknaden att bestämma när och var den nya produktionen ska ske. Utöver det gemensamma målet har Sverige som mål att öka den förnybara energiproduktionen med ytterligare 18 TWh till 2030. 

Det innebär elcertifikat för privatpersoner

Vad innebär då elcertifikatsystemet för dig som privatperson? Kostnaden för elcertifikat är ofta något som du betalar som ett påslag för exempelvis ett rörligt elavtal. Vissa elbolag skriver ut hur stor andel av påslaget som består av elcertifikatet medan andra bara skriver att det ingår i påslaget.

Utöver din elförbrukningskostnad måste du alltså som kund betala en kostnad för elcertifikatet. Priset varierar beroende på vad elleverantören köper in elcertifikaten för. Det kan även bero på vilket elavtal du har samt årets kvotplikt. 

Elleverantörer som erbjuder elavtal är skyldiga att köpa en viss mängd elcertifikat när de köper el av elproducenter. Mängden beror på hur mycket el de är skyldiga att leverera till sina kunder. Det kallas med ett annat ord för kvotplikt. Den andel som de kvotpliktiga elbolagen måste köpa är fastställt till och med 2045. 

Elcertifikatsystemet och elproducenter

Elcertifikatssystemet är främst ett system som berör producenter av förnybar energi, elleverantörer, vissa elanvändare och elintensiv industri. Flera energikällor har rätt att tilldelas elcertifikat och dessa energikällor framställer förnybar energi. Energikällorna är solenergi och solceller, vindkraft, viss vattenkraft, geotermisk energi, vågenergi, vissa biobränslen och torv i kraftvärmeverk. 
 
Läs mer om elcertifikatsystemet hos Energimyndigheten. Där hittar du mer information om vad lagen säger om elcertifikat. Du hittar även hur du ansöker om tilldelning av elcertifikat, vad kvotnivåerna ligger på och hur du anmäler ett företag eller en privatperson som kvotpliktig. 
 

Dela artikeln

Fler artiklar