Elpriser

Utvecklingen av elpriser varierar från år till år och beror på en rad olika faktorer. Men hur påverkar utvecklingen av elpriser dig som kund och vad är det som du egentligen betalar för? För att underlätta för dig går vi igenom elpriser, dess betydelse och hur du som konsument påverkas.

Glödlampa bäst elpriser

Elpriser betydelse

Elpriser handlas och bestäms dagligen på den Nordiska elbörsen Nord Pool. Eftersom elen handlas under hela dagen kan elpriserna variera och svänga från timme till timme. Elpriserna bestäms efter utbud och efterfrågan. Det elpris som handlas på börsen kallas ofta för spotpris. 

Det elpris som du som privatperson betalar hos din elleverantör baseras vanligtvis på ett medelvärde av spotpriset under hela månaden. Det går även att bli debiterad ett timpris hos vissa elbolag om du har ett rörligt elavtal. Det innebär att du betalar ett elpris per timme. Om du vill betala elpris per timme kallas ofta det rörliga elavtalet för timprisavtal, timavtal eller timmätning.

Rörliga elpriser

Om du har ett rörligt elavtal påverkas du av elprisernas utveckling. Det spotpris som elpriset har på elbörsen påverkar delvis vilket elpris som du betalar hos din elleverantör. Det är dock inte så enkelt utan din slutliga elkostnad som konsument påverkas av andra delar också. På din fakturan ser du oftast inte hur uppdelningen ser ut. Ett rörligt elavtal består oftast av följande delar:

1. Genomsnittligt elpris

Du betalar för det genomsnittliga spotpris som ditt elbolag eller elleverantör har betalat för elen den senaste månaden. Du faktureras alltid i efterhand eftersom ett vanligt rörligt elavtal baseras på det genomsnittliga elpriset för den aktuella månaden som först är fastställt månaden efter. Även din elförbrukning baseras på ett genomsnitt för hela månaden.

2. Påslag

Du betalar för elbolagets påslag utöver elpriset. Påslaget inkluderar bland annat administrativa kostnader och avgifter till kraftnät.

3. Elcertifikat

Elbolaget tar ut en kostnad för elcertifikat och administration som i vissa fall redovisas i påslaget.

4. Miljömärkning

Vissa elbolag tar ut en avgift beroende om du vill att din el ska ha en miljömärkning som exempelvis 100% förnybar energi.

5. Månadsavgift

Elbolagen tar oftast ut en månadsavgift för ditt elavtal som tillkommer och ofta redovisas separat på fakturan.

6. Moms

Ditt elbolag fakturerar även moms separat på fakturan.

Elpriser beroende på elområde

Elpriserna i Sverige varierar beroende på vilket elområde som du bor i. Beroende på om du bor i norra eller södra Sverige är tillgången på el olika vilket leder till att det oftast är högre elpriser i södra Sverige. 

Det är även en kapacitetsbrist och överföringsproblem från norra till södra Sverige vilket gör att det inte sällan är överskott på el i norra Sverige medan södra Sverige har ett underskott och kan behöva importera el från andra länder.

Faktorer som påverkar elpriser

Det finns flera faktorer som påverkar elpriser. Eftersom elpriset handlas på elbörsen påverkas det av utbud och efterfrågan. Elpriserna påverkas också av vädret och hur mycket elproduktion som varit möjlig under året. I Sverige har vi till exempel till stor del vattenkraft som påverkas i stor utsträckning av vattennivåer och nederbörd. Elpriserna påverkas också av vilket elområde som du tillhör.

 

Elpriser prognos

Att förutspå elpriser är svårt eftersom det är många faktorer som spelar in. Det finns dock flera studier som gjorts om elmarknaden som kommit fram till några vanliga slutsatser om den svenska elmarknaden som väntas påverka elpriserna i framtiden. Enligt Energimarknadsbyrån har studierna kommit fram till följande slutsatser:

1. Elpriserna väntas ha större variationer

Ett högt elpris har tidigare oftast varit kopplat till att det har varit en stor elanvändning. Eftersom Sverige försöker ställa om till förnybar energi och infrastrukturen ännu inte täcker hela landet kommer höga elpriser i framtiden även kunna kopplas till låg produktion. Det väntas bli en större variation och fler pristoppar än tidigare år.

2. Prisskillnad i södra och norra Sverige

Eftersom elproduktionen förväntas öka i norra Sverige och på grund av begränsningarna att kunna överföra elen till södra Sverige väntas elpriserna vara lägre i norra Sverige jämfört med södra Sverige.

3. Ökad möjlighet att påverka elkostnader

Eftersom det väntas vara högre priser vid fler tillfällen än idag väntas en större prisvariation. För de som inte vill anpassa sig efter nya förutsättningar kan det innebära högre kostnader.

Dela artikeln

Fler artiklar