Jämtkraft Elavtal - Elpriser, tillval & omdöme 2024

Jämtkraft elavtal

Jämtkraft är ett av Sveriges största elbolag sett till antalet kunder. Bolaget erbjuder tre olika typer av elavtal till privatpersoner och alla elavtal består av 100% förnybar energi. Företaget ägs av kommunerna Åre, Krokum och Östersund men elavtalet är möjligt att teckna i stora delar av landet.

Fokus för bolaget har länge varit att kunna erbjuda 100% förnybar energi och elen som bolaget erbjuder kommer till stora delar från vattenkraft. Nedan redogör vi kortfattat för bolagets erbjudanden. Se bolagets hemsida för fullständiga villkor och mer information.

Senast uppdaterad: 2024-06-01

Innehållsförteckning

Möjliga tillval

Bra Miljöval

Jämtkraft ger dig som privatperson möjlighet att lägga till el som är märkt med hållbarhetskravet Bra Miljöval. Tillägget kostar extra. Läs mer på bolagets hemsida.

100% Vind

Jämtkraft ger dig möjlighet att teckna ett tillägg till ditt elavtal som innebär att den el som du får endast är ursprungsmärkt el från vindkraft. Tillägget kostar extra. Läs mer på bolagets hemsida.

Jämtkraft rörligt elpris

Jämtkraft erbjuder ett rörligt elavtal för privatpersoner. Ett rörligt elavtal innebär att elpriset varierar från månad till månad och baseras på elbörsen Nord Pools rörelser.  

Ett rörligt elavtal har historiskt visat sig vara billigast över tid och avtalet passar dig som klarar av att priset och därmed elkostnaden variera mellan månaderna.

Sammanfattning rörligt elpris

Jämtpriset

Jämtkraft erbjuder ett portföljförvaltat elavtal som innebär att experter övervakar ditt elavtal för att jobba mot att du erhåller ett stabilt och långsiktigt lågt elpris. 

Det elpris som du betalar följer då elpriset på marknaden neråt men inte upp till toppnivåerna. För mer information om elavtalet se bolagets hemsida. 

Sammanfattning Jämtpris

Lokalpriset

Om du bor i bolagets ägarkommuner Åre, Krokum eller Östersund har du möjlighet att teckna lokalpriset. Det är ett elavtal för privatpersoner som håller en låg och jämn nivå eftersom bolagets elinköpare köper in elen på låga nivåer. Lokalpriset ger också en rabatt per kilowattimme och på den fasta avgiften.

Rabatter

Jämtkraft erbjuder en del rabatter kopplade till de elavtal som bolaget erbjuder. Några av rabatterna finner du nedan. För fullständiga villkor och rabatter se bolagets hemsida.

Lokalrabatt

Lokalpriset är möjligt för dig som bor och verkar i Jämtkrafts ägarkommuner, dvs Åre, Krokom eller Östersund. Elavtalet innehåller en rabatt som är en form av utdelning. Rabatten innehållet en rabatt per kilowattimme och en rabatt på den fasta avgiften.

Att tänka på vid byte till Jämtkraft

Som privatperson är det ofta enkelt att byta elavtal eftersom det mesta kopplat till bytet sköts av det nya elbolaget. För att byta till Jämtkraft fyller du i din information på bolagets hemsida. Det viktigaste som elbolaget behöver för att genomföra bytet åt dig är ditt anläggnings-ID som du hittar på den senaste fakturan. 

OBS! Innan du väljer att genomföra ett byte till Jämtkraft är det viktigt att du ser över ditt nuvarande elavtal och dess bindningstid. Om du har bindningstid kvar på ditt nuvarande elavtal är det bättre att avvakta med bytet för att undvika straffavgifter.

Bindningstid

Det är alltid bra att se över vilken bindningstid och uppsägningstid elbolaget har. Bindningstiden innebär att du är bunden över en bestämd tid och att du inte närsomhelst kan avsluta ditt avtal utan att få betala en straffavgift eller liknande. 

Vi har samlat Jämtkrafts bindningstider för privatpersoner nedan för att underlätta din jämförelse. Se bolagets hemsida för fullständiga villkor.

Jämtkraft rörligt elavtal har en uppsägningstid på 14 dagar. Jämtpris och lokalpris har en uppsägningstid på resterande av innevarande månad och 3 kalendermånaders uppsägningstid utöver det.

Fördelar och nackdelar

Fördelar med Jämtkraft elavtal

Nackdelar med Jämtkraft elavtal

Jämtkraft elavtal omdöme

Efter vår undersökning och analys av Jämtkraft kan vi konstatera att bolaget erbjuder tre olika typer av elavtal där samtliga på något sätt är kopplade till ett rörligt elavtal. Bolaget erbjuder ett portföljförvaltat elavtal där experter analyserar ditt elpris över tid. För dig som bor i ägarkommunerna finns det också en del förmåner att erhålla genom att teckna lokalpriset.

Jämtkraft har ett tydligt fokus på förnybara energikällor. Det kostar dock extra att teckna ett tillägg med el märkt med Bra Miljöval vilket ingår hos flera andra elbolag. Bolaget erbjuder inte heller något fast eller vintersäkrat elavtal som flera andra elbolag gör. 

Jämför elbolag och se mer om vilket som är det bästa elavtalet 2024 i vår jämförelse. 

Jämtkraft och förnybar energi

Förnybar energi har blivit allt viktigare hos kunder och myndigheter. Elbolagen behöver därför till större del erbjuda förnybara energikällor och möjligheten för konsumenter att ta del av var elen kommer ifrån. 

Vi har sammanfattat Jämtkrafts syn på förnybar energi och hur bolaget jobbar med förnybara energikällor för att öka användningen av dessa. Allt för att underlätta för dig i din jämförelse. 

Förnybar energi är en viktig del för Jämtkraft. Samtliga elavtal som bolaget erbjuder har el från förnybar energi. Till stor del kommer elen från vattenkraft. Bolaget erbjuder också hållbar el märkt med Bra Miljöval som ett tillägg för privatpersoner. Det är också möjligt att teckna el från 100% vindkraft hos bolaget. 

Om Jämtkraft

Jämtkraft är ett svenskt elbolag med säte i Östersund. Företaget ägs av kommunerna Åre, Krokum och Östersund men elavtalet är möjligt att teckna i stora delar av landet.

Bolaget erbjuder elavtal både till privatpersoner och företag. Samtliga elavtal som bolaget erbjuder har el från förnybara energikällor. 

Kontaktuppgifter till Jämtkraft

Telefon: 063-14 90 00

e-post: info@jamtkraft.se

Vanliga frågor och svar

Jämtkraft erbjuder tre olika typer av elavtal som samtliga baseras på ett rörligt elpris: rörligt elpris, jämtpris och lokalpris. 

Ja, Jämtkraft erbjuder förnybar energi. Samtliga elavtal som bolaget erbjuder består av förnybar energi. Det är också möjligt att välja ett tillägg för bland annat el från 100% vind och el märkt med Bra Miljöval. 

Bindningstiden beror på vilket elavtal som du väljer att teckna. För elavtalen jämtpris och lokalpriset är uppsägningstiden tre kalendermånader. 

Jämtkraft erbjuder inte ett vintersäkrat elavtal. Bolaget erbjuder inte heller ett fast elpris. 

Fler elbolag