Greenely Elavtal - Omdöme, elpriser & tillval 2024

Aktuellt erbjudande: Gratis månadsavgift 6 månader med rabattkod: 6moff

Giltigt till: 2024-05-24

Greenely elavtal

Greenely är ett modernt digitalt elbolag som erbjuder en smart energiapp som gör det möjligt för deras kunder att kontrollera och optimera sin elförbrukning i hemmet.

Greenely erbjuder ett timbaserat elavtal för privatpersoner. Med ett timbaserat avtal och med appen som Greenely erbjuder har du som kund möjlighet att få kontroll över din förbrukning genom att använda mest el när elpriset är som lägst. Företaget erbjuder också flera möjligheter för dig att tjäna pengar på att stabilisera elnätet på olika sätt. 

Nedan redogör vi kortfattat för Greenelys erbjudanden. Se bolagets hemsida för fullständiga villkor och mer information. 

Senast uppdaterad: 2024-05-12

Innehållsförteckning

Möjliga tillval

Greenelys Virtuella Kraftverk

Greenely ger dig som kund hos bolaget möjlighet att på flera olika sätt tjäna pengar på att stabilisera elnätet. Genom att gå med i Greenelys virtuella kraftverk kan du på olika sätt tjäna pengar på till exempel din elbilsladdning eller genom att ladda ditt batterilager. Genom att på olika sätt ansluta och bidra till det virtuella kraftverket samlar du poäng i din Greenely Wallet. I Greenelys app kan du följa dina bidrag. Läs mer om vad det innebär på bolagets hemsida.

Greenely timprisavtal

Hos Greenely finns ett timprisavtal för privatpersoner. Med avtalet kan du själv styra över vilken tid på dygnet som du vill spendera mest el. Bolaget erbjuder en app som gör det möjligt för dig att se när på dygnet som elen är som billigast och på så sätt kan du kontroller din elförbrukning och därmed din elkostnad. 

Hos Greenely finns även ett timprisavtal till självkostnadspris vilket innebär att bolaget inte tar ut något eget påslag. I självkostnadspriset ingår börsens elpris, elcertifikat till aktuellt marknadspris, balansansvar till aktuellt marknadspris, avgifter till eSett, NordPool och Svenska Kraftnät samt omkostnader ör inköp av elen.  

Sammanfattning timprisavtal

Rabatter

Greenely har rabatt på sitt elavtal. Vi har listat några av de rabatter på elavtal som Greenely har nedan. Rabatterna uppdateras regelbundet och för fullständiga villkor och rabatter se bolagets hemsida.

Nya kunder

Rabatt på månadsavgiften i 6 månader med rabattkoden 6moff. Giltig till och med 2024-05-24.

Att tänka på vid byte till Greenely

Som privatperson är det enkelt att byta elavtal från ett bolag till ett annat. Det kräver ofta väldigt lite från dig som privatperson och i många fall kan du lämna över det mesta av jobbet till ditt nya elbolag. Det som du behöver ha koll på är vilket anläggnings-ID som du har. Det är dock viktigt att du ser över ditt nuvarande elavtal innan du gör ett byte för att se om du har någon bindningstid eller liknande. 

OBS! Innan du fyller i dina uppgifter hos Greenely är det viktigt att du ser över om ditt nuvarande elavtal har någon bindningstid eller uppsägningstid för att undvika straffavgifter och onödiga kostnader.

Bindningstid

Greenely har normalt ingen bindningstid på sitt elavtal. Företaget har en uppsägningstid på 14 dagar. 

Vad Greenely erbjuder

Greenely är ett modernt bolag som på flera olika sätt ger sina kunder möjlighet att få kontroll över din energiförbrukning. Bolagets kunder kan bland annat följa sin förbrukning i en app.

Greenely appen

Med Greenelys app kan du följa din elförbrukning i realtid och på så sätt få kontroll över din elförbrukning och till följd även spara pengar. Hos Greenely kan du genom appen få koll på de aktuella elpriserna och på så sätt styra din elanvändning till tider på dygnet när elpriset är som lägst.

Virtuella kraftverket

Greenelys virtuella kraftverk ger dig som kund hos bolaget möjlighet att på olika sätt tjäna pengar eller spara pengar. Det kan du till exempel göra om du kopplar din laddning av elbil eller batterier till bolaget. Det går också att tjäna pengar genom att på olika sätt koppla solceller till bolaget. Allt går att följa i Greenely appen.

Få kontroll över din elförbrukning

Med ett timbaserat avtal kan du som kund själv styra över när på dygnet som du vill spendera mest el i ditt hushåll. Du kan då välja att använda mer energikrävande förbrukning såsom att ladda din elbil under tider på dygnet när elpriset är som lägst. I appen som Greenely har kan du följa elpriset under dagen i realtid och på så sätt anpassa din elanvändning.

Fördelar och nackdelar

Fördelar med Greenely elavtal

Nackdelar med Greenely elavtal

Greenely elavtal omdöme

Vårt test av Greenelys erbjudande har resulterat i att bolaget har ett konkurrenskraftigt timprisavtal där du som kund har möjlighet att kontrollera och optimera din förbrukning. Bolaget erbjuder en smart plattform som ger bra information i en app. 

Hos bolaget har du möjlighet att på olika sätt tjäna pengar och poäng genom att på olika sätt bidra till bolagets virtuella kraftverk. Det kan du till exempel göra genom att ansluta till laddbox till Greenely. 

Elen som bolaget erbjuder är 100% fossilfri och betalas till självkostnadspris. Bolaget tar alltså inte själv ut några extra påslag som flera andra företag i vår jämförelse gör. Bolaget har dessutom ingen bindningstid. 

Jämfört med andra elbolag i vår jämförelse skulle bolaget kunna erbjuda fler och längre rabatter och fler typer av elavtal som till exempel fast elavtal och 

Se hela var jämförelse och läs mer om vilket som är det bästa elavtalet 2024.

Greenely och förnybar energi

Förnybar energi har blivit något som alltfler elbolag erbjuder. Det beror delvis på att det finns krav från myndigheter på att en viss del ska vara förnybar energi men det beror också på att det är något som fler konsumenter efterfrågar. 

Hos flera bolag kan du själv bestämma hur stor andel av förnybar energi som du vill ha. Vi har sammanställt Greenelys syn på förnybar energi för att underlätta för dig samt hur bolaget jobbar för att öka användningen av förnybara energikällor. 

Fossilfri el

Greenely elavtal är alltid 100% fossilfria. Fossilfri el innebär att elen produceras av fossilfria energikällor såsom exempelvis kärnkraft och vattenkraft. Fossilfria energikällor är dock inte bara förnybara. Det är energikällor som inte släpper ut någon koldioxid i atmosfären och inkluderar därför bland annat kärnkraft.

Om Greenely

Greenely grundades 2014 och är ett modernt digitalt bolag inom energibranschen som jobbar för att på olika sätt underlätta för energikonsumenter med smart teknik. 

Företaget erbjuder en app och plattform där konsumenter på olika sätt kan följa sin förbrukning och dessutom på olika sätt kan spara energi i hemmet. 

Greenely erbjuder ett timbaserat elavtal där energikällorna är 100% fossilfria. 

greenely logo

Kontakta Greenely

Email: support@greenely.se

Vanliga frågor och svar

Greenelys erbjudande är ett timprisbaserat elavtal till privatpersoner.

Greenely erbjuder 100% fossilfria elavtal. Det innebär att elavtalen delvis innehåller förnybar energi. 

Normalt har Greenely inte någon bindningstid. Företaget har 14 dagars uppsägningstid. 

Ja, Greenely erbjuder endast till timmätning. 

Nej, Greenely erbjuder inte något vintersäkrat elavtal för privatpersoner.