Grön el

Det är många begrepp att hålla reda på inför ditt val av elavtal. Många elbolag hävdar att de erbjuder grön el. Men vad innebär egentligen grön el? Vi reder ut begreppet nedan för att underlätta inför ditt val av elavtal.

Grön el

Om

Grön el innehåller el som produceras av förnybara energikällor. Till förnybara energikällor räknas oftast vindkraft, vattenkraft och biobränsle. Grön el har oftast samma betydelse som ursprungsmärkt el. Ursprungsmärkt el garanterar att elen kommer från en viss energikälla men ställer inga övriga miljökrav på tillverkningen av elen. Elleverantören garanterar att den mängd grön el som kunderna förbrukar på årsbasis produceras av en elproducent eftersom elleverantören köper ursprungsgarantier.    

Grön el och ursprungsmärkt el

Grön el är ursprungsmärkt vilket innebär att elleverantören garanterar att den mängd grön el som kunderna förbrukar på årsbasis produceras av samma elproducent och går att härleda. Elleverantören köper ursprungsgarantier för att kunna garantera var elen produceras. 

Elen kommer då från samma elproducent och en viss energikälla. Energikällor som hör till grön el är förnybara energikällor som innehåller bland annat vattenkraft, vindkraft, biobränslen och solceller.

Grön el med miljömärkning Bra Miljöval

Bara för att elen är grön innebär det inte att den har en miljömärkning. För att uppnå miljömärkning som exempelvis Bra Miljöval ställs hårda krav på hur elen produceras och inte bara vilken energikälla elen kommer ifrån för att påverkan på miljön ska minska även i produktionen av elen. 

Bra Miljöval skänker också pengar för varje såld kilowattimme el med miljömärkningen till olika projekt för att minska elanvändningen genom energieffektivisering samt för att reparera miljöskador. Miljömärkningen ställer krav dels på att elen kommer från förnybara energikällor men också på att elproduktionen tar hänsyn till klimat, djur, miljö, växter och människor. Miljömärkningen Bra Miljöval är en av de svåraste miljömärkningarna att uppnå. 

Elbolag som erbjuder grön el med miljömärkning

De flesta av elbolagen erbjuder grön el. Hos vissa elbolag kostar tillvalet extra medan hos andra ingår grön el i elavtalet utan extra kostnad. Vissa elbolag ställer ytterligare krav på sin elproduktion och erbjuder grön el med miljömärkningen Bra Miljöval. 

Telge Energi är ett av elbolagen som erbjuder el med miljömärkningen Bra Miljöval. För mer information om vad respektive elbolag erbjuder se vår sammanställning och jämförelse.

 

Dela artikeln

Fler artiklar