Vintersäkrat elavtal

De flesta elbolagen ger dig möjlighet att vintersäkra ditt elavtal. Elavtalet kan ha olika namn hos elbolagen men betydelsen är oftast densamma. Vi vill underlätta för dig vid val av elbolag och går därför igenom innebörden av ett vintersäkrat elavtal och när det kan vara klokt att teckna ett sådant avtal.

Vintersäkrat elavtal

Om vintersäkrade elavtal

Ett vintersäkrat elavtal innebär kortfattat att du under vintermånaderna betalar ett fast pris för din el för att undvika att elpriset drar iväg. Elavtalet har olika namn hos flera av bolagen och kan även kallas vinteravtal eller mixat avtal, innebörden av elavtalet är dock densamma. 

Ett vintersäkrat elavtal är framför allt fördelaktigt för dig som har en hög elförbrukning och därför påverkas väldigt mycket om elpriset går upp. Fler kunder ser fördelarna med ett vintersäkrat avtal eftersom du har bättre koll på din månadskostnader. 

Elpriset är oftast dyrare under vinterhalvåret eftersom mer el behövs då och utbudet är begränsat. Perioden för vintermånaderna kan skilja sig mellan elbolagen. Vissa ger dig möjlighet till fast elpris från och med oktober månad till april medan andra elbolag ger dig fast pris från december till mars. 

Ett vintersäkrat avtal innebär även att du under resterande del av året betalar ett rörligt elpris. Det innebär att du även får ta del av de lägre elpriserna som oftast är under sommaren och slipper binda till elavtal till ett fast elpris under hela året. Du skyddar dig alltså mot prisökningar på vintern och får ta del av det lägre priset under sommaren.

Fördelar med vintersäkrat elavtal

  • Passar dig med en högre elförbrukning som vill skydda dig mot pristoppar under vinterhalvåret.
  • En viss del av totalpriset är rörligt vilket innebär att du även kan ta del av fördelarna med ett lägre elpris under sommarhalvåret. 
  • Oftast något lägre elpris över tid jämfört med ett fast elavtal under hela året.

Nackdelar med vintersäkrat elavtal

  • Den rörliga delen av avtalet gör att elpriset kan sticka iväg. Oftast sträcker sig perioden med rörligt elavtal även en bit in på hösten och under våren. Perioder då elpriset inte är lika lågt som under sommaren. 
  • Om du har en hög elförbrukning påverkas dina månadskostnader av den rörliga delen. Oftast är elpriset lägre på sommaren men det är ingen garanti för att elpriset inte kan dra iväg.  
  • Ett vintersäkrat elpris är oftast kombinerat med någon form av bindningstid och du är oftast inte lika flexibel som när du endast har ett rörligt elavtal.

Elbolag som erbjuder vintersäkrat elavtal

Fortum erbjuder ett vintersäkrat elavtal som sträcker sig med ett fast elpris från november till mars och ett rörligt elpris under resten av året. 

Göta Energi erbjuder ett vintersäkrat elavtal som heter vintertrygg som innebär att du betalar ett fast elpris från perioden oktober till mars och under övriga månader betalar ett rörligt elpris. 

Flera av de andra populära elbolagen erbjuder ett liknande vintersäkrat elavtal och oftast kan du som kund byta inom elbolaget till ett vintersäkrat avtal utan extra kostnad eller bindningstid. För mer information om vad elbolagen erbjuder se respektive sammanställning.

Dela artikeln

Fler artiklar