Användarvillkor

På denna sida redogör vi för de villkor som gäller för användning av webbplatsen hittaelavtal.se. 

Inledning

Användning av webbplatsen är förknippat med ett antal villkor som specificeras nedan på denna webbsida. Villkoren gäller mellan Lasserk AB, organisationsnummer 559124-6011 (Hitta Elavtal) och dig (Användaren) som besöker, eller på annat sätt använder, webbplatsen hittaelavtal.se. Genom att besöka och använda webbplatsen hittaelavtal.se accepterar du att vara bunden av och följa våra villkor.

Användarvillkoren kan komma att ändras vid behov. Användare som besöker och använder tjänsten efter en ändring accepterar de nya villkoren.

Villkoren uppdaterades senast: 2020-12-23

1.1. Hittaelavtal.se är en informativ webbplats som behandlar ämnen kopplade till el, elbolag och elavtal. Tjänsten är framtagen i syfte att fungera som kompletterande beslutsunderlag för Användare som utvärderar olika elbolag och elavtal på marknaden.  

1.2. Hitta Elavtal:s tjänster är gratis och är tillgänglig för alla som besöker webbplatsen hittaelavtal.se.

2.1. Hitta Elavlta arbetar aktivt med att erbjuda en så bra tjänst som möjligt och strävar därför hålla informationen på webbplatsen uppdaterad, aktuell och korrekt. Vi reserverar oss dock för eventuella fel på webbplatsen och tar ej ansvar för faktafel eller ouppdaterad information.

2.2. Hitta Elavtal ansvarar ej för de beslut Användaren fattar eller eventuella avtal Användaren ingår.

3.1. Tjänsten kostar inte Användaren något, utan tjänsten är och kommer alltid vara gratis. Intäkterna kommer från så kallade partnerlänkar, vilket innebär att Hitta Elavtal får ersättning ifall Användaren väljer att starta ett konto hos ett elbolag genom en av våra partnerlänkar. 

Att teckna ett elavtal genom en partnerlänk kostar inte användaren något extra men det bidrar till att Hitta Elavtal kan vidareutveckla sin tjänst. 

Användaren är inte på något sätt bunden till att teckna elavtal genom våra partnerlänkar utan kan lika gärna vända sig direkt till elbolaget vid eventuellt öppnande av konto.

4.1. Användaren är införstådd med att tecknande av elavtal är förknippat med vissa åtaganden och förpliktelser som Användaren själv står för.

4.2. Användaren är införstådd med, och accepterar att Hitta Elavtal reserverar sig mot eventuella faktafel och att det är Användarens ansvar att säkerställa att informationen på webbplatsen är korrekt och uppdaterad. 

4.3. Användaren är införstådd med att webbplatsen innehåller så kallade partnerlänkar.

4.4. Användaren accepterar att denna inte får distribuera material från webbplatsen utan vårt tillstånd. Användaren är däremot alltid välkomma att länka till relevanta avsnitt.

4.5. Användaren får inte använda tjänsten på sånt sätt att Hitta Elavtal kan ta skada. Det avser aktiviteter som t.ex. dataintrång, publicering av plagierat material eller på annat sätt använda varumärket på sätt som kan uppfattas som stötande. 

5.1. Hur personuppgifter, cookies och säkerhet hanteras regleras av Hitta Elavtals Integritetspolicy.

6.1. Svensk lagstiftning tillämpas för villkoren och eventuella tvister ska slutligen avgöras vid svensk domstol. 

7.1. Behöver användare komma i kontakt med Hitta Elavtal finns de olika alternativen beskrivna på kontaktsidan

7.2. Ifall Användaren hittar felaktig eller ouppdaterad information får Användaren gärna kontakta Hitta Elavtal på kontakt@hittaelavtal.se.