Kärnkraft elbolag

El från kärnkraft är något som flera elbolag erbjuder. Beroende på vilket bolag som du väljer kan energikällorna skilja sig åt och bestå mer eller mindre av kärnkraft, fossila bränslen och förnybar energi. I den här artikeln tittar vi närmare på elbolag med el från kärnkraft och vad det innebär.

Topplista bäst elbolag med el från kärnkraft

Kärnfull energi logga
1. Kärnfull Energi
Fortum logo
2. Fortum
Vattenfall logo
3. Vattenfall

Vilka elbolag erbjuder el från kärnkraft?

Ett elbolag som erbjuder el från 100% kärnkraft är Kärnfull Energi. Det är det första elbolaget i Sverige som erbjuder el som endast kommer från kärnkraft. 

Den vanligaste blandningen av el som många elbolag erbjuder är fossilfri. Det innebär att elproduktionen både kommer från förnybara energikällor som vattenkraft och vindkraft men också från kärnkraft.

Både elen från kärnkraft och förnybar är fossilfri el vilket innebär att bränslen som olja, kol och gas inte används i produktionen. Fortum och Vattenfall erbjuder el från fossilfria energikällor som inkluderar kärnkraft. 

Innehållsförteckning

el från kärnkraft

Vad innebär el från kärnkraft?

El som kommer från kärnkraft innebär att elen är fossilfri men inte förnybar. El från kärnkraft har lägst utsläppsnivåer och är en energikälla som vi i större utsträckning kan påverka.

Det är därför en av de mest pålitliga energikällorna. Flera andra klimatsmarta energikällor har låg kapacitetsfaktor, tar upp stora ytor och påverkas i stor del av väderförhållanden.

Varför kan det vara bra att välja kärnkraft som energikälla?

Kärnkraft är den energikälla som idag har lägst koldioxidutsläpp. Energikällan har därför en betydande roll i kampen mot klimatförändringarna. Genom att välja kärnkraft som energikälla kan du därför minska utsläppen.

Kärnkraft är dessutom i många fall mer pålitligt än andra fossilfria bränslen eftersom rektorerna inte styrs av väderförhållanden på samma sätt som till exempel vindkraft och vattenkraft. Kapacitetsfaktorn är också mycket högre än flera andra fossilfria källor som till exempel vindkraft. 

Kärnkraften är också konkurrenskraftig vad gäller produktionskostnader jämfört med andra produktionsformer.

Är kärnkraft dåligt för miljön?

Det finns både för- och nackdelar med kärnkraft och dess påverkan på miljön. Som tidigare nämnt är kärnkraft den energikälla som har lägst koldioxidutsläpp idag och den energikälla som har ett pålitligt flöde av elproduktion. Det innebär att kärnkraft har en betydande roll i kampen mot klimatförändringarna. 

Även om kärnkraftens effektivitet och låga utsläpp är bättre för miljön än många andra energikällor finns det andra sätt som energikällan kan påverka miljön på. Naturligt uran som används i framställningen är i viss mån radioaktivt och giftigt. Rektorerna kan därför ha en påverkan på miljön och naturen omkring dem. 

Om det sker en olycka i kärnkraftverket kan både natur och människor i större områden påverkas. Det radioaktiva kärnavfallet från kärnkraftverksamheten måste också isoleras från naturen på ett säkert sätt under mer än 100 000 år.

Erbjuder alla elbolag kärnkraft?

De flesta elbolag i Sverige erbjuder mer eller mindre el från kärnkraft. Det vanligaste är att elproduktionen i Sverige kommer från fossilfria energikällor som inkluderar både kärnkraft och förnybara energikällor men inte några fossila bränslen. Fossilfri el är den typ av el som skyddar miljön och minskar koldioxidutsläppen. 

Många andra länder använder fossila bränslen i större utsträckning än i Sverige men ibland används även fossila bränslen här beroende på elbolag och hur stor efterfrågan som finns på el.

Vad är skillnaden på kärnkraft och förnybar energi?

Förnybar energi innebär att energikällorna är förnybara och att de aldrig tar slut. Det är till exempel el från vindkraft, solceller och vattenkraft. 

El från kärnkraft räknas istället till fossilfri el men inte till förnybar el. Det beror på att energikällan släpper ut låga mängder koldioxid men källan är inte förnybar. Både kärnkraft och förnybar energi brukar nämnas under namnet fossilfri energi.

Läs mer i vår stora jämförelse för att se vilket som är det bästa elavtalet och det bästa elbolag

FAQ

De flesta elbolagen i Sverige erbjuder el från kärnkraft. Vissa erbjuder mer eller mindre el från just den energikällan. 

Det framgår oftast hos elbolaget vilken typ av energikälla som de erbjuder för privatpersoner. I många fall kan du också själv välja energikälla. 

Dela artikeln