Elområden

Sverige är sedan 2011 uppdelat i fyra elområden. Vi går igenom vad uppdelning innebär för dig som konsument och hur det påverkar elpriset beroende på var du bor.

Elområden

Sveriges fyra elområden

Elområde 1: Luleå (SE1)

Elområde 1 består av Norrbottens län och delar av Västerbottens län. Elproduktionen i den här delen av landet kommer främst från vattenkraft. Den här delen av Sverige har oftast ett överskott på el.

Elområde 2: Sundsvall (SE2)

Elområde 2 består av Västernorrlands län, Jämtlands län, delar av Dalarnas län, Västerbottens län och Gävleborgs län. Elproduktionen i den här delen av landet kommer främst från vattenkraft. Den här delen av Sverige har oftast ett överskott på el.

Elområde 3: Stockholm (SE3)

Elområde 3 består av Stockholms län, Södermanlands län, Gotlands län, Örebro län, Värmlands län, Uppsala län, Östergötlands län samt delar av Jönköpings län, Hallands län, Kalmar län, Västra Götalands län , Dalarnas län och Gävleborgs län. Elproduktionen i den här delen av landet var tidigare till stor del från kärnkraft. På grund av att kärnkraften avvecklas har den här delen av landet oftast ett underskott på el. Numera kommer en viss del av elproduktionen från vindkraft.

Elområde 4: Malmö (SE4)

Elområde 4 består av Skåne län, Blekinge län, Kronobergs län och delar av Hallands län, Kalmar län, Västra Götalands län och Jönköpings län. Elproduktionen i den här delen av landet var tidigare till stor del från kärnkraft. På grund av att kärnkraften avvecklas har den här delen av landet oftast ett underskott på el. Numera kommer en viss del av elproduktionen från vindkraft.

Elområden Sverige
Bild från Energimarknadsbyrån

Anledningen till uppdelningen

Den 1 november 2011 delades Sverige upp i fyra elområden. Beslutet fattades av Svenska Kraftnät men var till stor del ett EU direktiv om strävan efter att skapa en välfungerande elmarknad. 

Uppdelningen har gjorts för att ta hänsyn till och stimulera områden där det saknas kapacitet att överföra elen från norr till söder. Elpriserna bestäms på den nordiska elbörsen Nord Pool och anpassas efter produktion och förbrukning i elområdena. 

Det innebär bland annat att du betalar olika elpriser beroende på var i landet som du bor. Tillgången på el är olika beroende på hur stor elproduktionen är i området och hur lätt elen kan överföras mellan områdena. 

Beroende på vilket område som du bor i är det ett elnätsbolag som äger ledningarna och du kan därför inte själv välja elnätsbolag. Elnätsbolagen kontrolleras av Energimarknadsinspektionen.

Begränsad överföring mellan elområden

Eftersom norra Sverige och elområde 1 och 2 ofta har ett överskott på el skulle denna el kunna transporteras till södra Sverige och elområde 3 och 4. Det krävs dock en utbyggnad av elledningar, infrastruktur och investeringar i stamnätet för att överföringen ska vara möjlig. 

Elpriserna kan därför variera beroende på vilket elområde som du tillhör. Det är oftast dyrare i södra Sverige eftersom efterfrågan är större än tillgången. I norra Sverige är det oftast billigare eftersom elproduktionen leder till ett överskott av el.

Välj rätt elbolag

Elpriset beror till viss del på i vilket elområde som du bor men du kan fortfarande till stor del påverka till elkostnad. Genom att jämföra elbolag kan du hitta det elavtal som passar bäst för dig och ditt hushåll. Det kan också vara bra att regelbundet gå igenom din elkostnad och byta elavtal för att komma ner i kostnad och ta del av erbjudanden.

Dela artikeln

Fler artiklar