Information och tips

Hitta Elavtal har samlat viktig information som du som konsument bör tänka på innan du väljer elavtal. Vi vet hur svårt och tidskrävande det kan vara att hitta information om hur elavtal fungerar och har därför samlat all viktig information på ett och samma ställe för att underlätta för dig. Vi uppdaterar artiklarna regelbundet med ytterligare information som är relevant för dig vid val av elavtal. 

Information och tips om elavtal

Information från Hitta Elavtal

Elområden
Information

Elområden

Sverige är sedan 2011 uppdelat i fyra elområden. Vi går igenom vad uppdelning innebär för dig som konsument och hur det påverkar elpriset beroende på

Glödlampa bäst elpriser
Information

Elpriser

Utvecklingen av elpriser varierar från år till år och beror på en rad olika faktorer. Men hur påverkar utvecklingen av elpriser dig som kund och

billig el
Information

Billig el

Billig el beror till stor del på vilket elbolag du väljer, vilket typ av elavtal du väljer, vilket påslag och avgifter som elbolaget tar ut

Grön el
Information

Grön el

Det är många begrepp att hålla reda på inför ditt val av elavtal. Många elbolag hävdar att de erbjuder grön el. Men vad innebär egentligen

Fossilfri el
Information

Fossilfri el

De flesta elbolag i Sverige erbjuder elavtal med energi som är fossilfri men vad innebär egentligen fossilfri el? Vi reder ut begreppet nedan och ger

Hållbar el mini
Information

Hållbar el

Det är många begrepp att hålla reda på gällande den förnybara energi som elbolagen erbjuder. Om det är viktigt för dig att elbolaget erbjuder hållbar

Vintersäkrat elavtal
Information

Vintersäkrat elavtal

De flesta elbolagen ger dig möjlighet att vintersäkra ditt elavtal. Elavtalet kan ha olika namn hos elbolagen men betydelsen är oftast densamma. Vi vill underlätta

Förnybar energi mini
Information

Förnybar energi

Det finns många begrepp som är svåra att hålla reda på när det kommer till den el som elbolagen erbjuder. Det har blivit allt viktigare

Byt elavtal 2020
Information

Byt elavtal

Många tror att det är krångligt att byta elavtal men det är egentligen hur lätt som helst. Det krävs faktiskt väldigt lite av dig som

Fast eller rörligt elpris
Information

Fast eller rörligt elpris?

Vid val av elavtal är en av de viktigaste punkterna att tänka på om du ska ha ett fast eller rörligt elavtal. Alla elbolag erbjuder