Fast eller rörligt elpris?

Vid val av elavtal är en av de viktigaste punkterna att tänka på om du ska välja fast eller rörligt elavtal. Alla elbolag erbjuder oftast både fast och rörligt elavtal. Vissa bolag erbjuder även kombinationer av fasta och rörliga elavtal, så kallade mixade elavtal, för att du ska kunna variera ditt elavtal under året. 

fast eller rörligt elpris

Vad innebär fast och rörligt elpris?

Ett rörligt elpris innebär att din kostnad för el varierar varje månad. Kostnaden följer då elprisets rörelser på den nordiska elbörsen Nord Pool. Det innebär att din månadskostnad kan variera kraftigt från månad till månad och ställer då vissa krav på din privatekonomi. 

Ett fast elpris innebär att din månadskostnad för priset på el är detsamma varje månad och påverkas inte av prisförändringar på elbörsen. Du har då större kontroll över dina månadskostnader men priset ligger oftast lite högre än det rörliga priset över tid. 

Mixat elavtal

Flera elbolag erbjuder mixade elavtal där du under året både har rörligt och fast elavtal. Ett vanligt erbjudande hos flera elbolag är att du under vintern låser ditt elpris och har ett så kallat fast elpris men under sommaren har du ett rörligt elpris.

Fortum är ett av elbolagen som erbjuder ett mixat elavtal där du under vintern har ett fast elpris och under sommaren ett rörligt pris. 

Det finns även möjlighet att teckna ett vintersäkrat elavtal hos de flesta bolagen. Både Göta Energi och Telge Energi erbjuder vintersäkrat elavtal. 

Är fast eller rörligt elavtal bäst?

Om ett rörligt eller fast elavtal är bäst för just dig beror på en rad olika anledningar. Det beror delvis på din ekonomi och vad du klarar av för kostnader varje månad. Det beror även på om du bor i lägenhet eller villa. Vid val av elavtal bör du därför se över vad som passar dig bäst beroende på dina förutsättningar. 

Historiskt har rörligt pris visat sig vara billigare än ett fast pris. Det går dock inte att förutspå elpriserna och du bör därför inte chansa på hur du tror att marknaden kommer att röra sig. Energimarknadsbyrån samlar elprisets historiska rörelser och prognoser för framtiden. 

Vad som är bäst för dig beror helt och hållet på din nuvarande livssituation och hur priskänslig du är varje månad.

Är fast eller rörligt elpris billigast?

Historiskt över tid har det visat sig att rörligt elpris har varit det billigaste alternativet. Det beror till stor del på att du för ett fast elavtal låser priset vanligtvis högre än det rörliga elavtalet eftersom du betalar en liten premie för att undvika risken. Ett rörligt avtal innebär en större risk för dig varje månad då priset kan svänga kraftigt. 

Det finns flera rabatter som bolagen erbjuder framför allt för nya kunder. Dessa kan du även ta med i din beräkning när du väljer mellan ett fast och rörligt avtal.

Jämför elpriser innan du väljer elavtal

Innan du bestämmer dig för vilket elavtal du ska välja är det bra att jämföra de elpriser och elavtal som erbjuds på marknaden. De senaste åren har som tidigare nämnt ett rörligt elpris varit det mest lönsamma över tid. 

Priserna kan skilja sig markant mellan olika elbolag eftersom även om det är ett rörligt pris som avtalet baseras på tillkommer olika påslag och månadsavgifter. 

Det är därför viktigt att du ser igenom hela det erbjudande som bolagen erbjuder och inte bara vilka elpriser du kommer betala. 

Det kan också vara värt att se över ditt nuvarande elavtal för att se om du skulle tjäna på att byta elavtal. I många fall kan du spara mycket pengar om du ser över din nuvarande situation. 

Läs mer här om ett fast eller rörligt elpris är det bästa elavtalet för dig. 

Det bör du tänka på innan du väljer

Innan du väljer vilket typ av elavtal som du vill teckna till ditt hushåll finns det flera saker som du bör ta hänsyn till:

  1. Typ av hushåll 
    En villa har högre elförbrukning än en lägenhet. Det kan därför vara bra att välja ett fast pris för en villa för att undvika större svängningar i månadskostnaderna. 
  2. Elförbrukningen
    Oavsett om du bor i villa eller lägenhet bör du ha koll på din elförbrukning. En hög elförbrukning leder till högre elkostnader. 
  3. Tid på året
    Som vi nämnt tidigare kan det vara klokt att välja ett elavtal som har en form av mixat elpris. Du kan då binda elpriset på vintern och ta del av det lägre elpriset på sommaren. 

Fördelar och nackdelar med rörligt

Det finns flera fördelar med att välja ett rörligt pris. Du får med ett sånt typ av avtal ta del av låga elpriser under året och behöver inte betala mycket mer än vad elbolaget faktiskt köper in elen för. 

Historiskt har rörliga elavtal dessutom visat sig vara det billigaste. Det gäller dock att du ser över vilka extra påslag och avgifter som elbolagen tar ut för att priset ska bli så förmånligt som möjligt. Läs mer om billigaste elavtalet här. 

Nackdelar med ett rörligt pris är att månadskostnaden varierar varje månad och kan framför allt bli väsentligt högre under vinterhalvåret. Om du har en hög elförbrukning och är känslig för att månadskostnaden blir hög rekommenderas ett fast elavtal.

Om du däremot kan klara av en högre månadskostnad vissa månader eller om du bor i en lägenhet är det historiskt mer lönsamt med ett rörligt pris. 

Fördelar och nackdelar med fast

Fördelarna med ett fast pris är framför allt att du vet vad dina månadskostnader kommer landa på. Du får då större kontroll över din elkostnad och slipper överraskningar. 

Nackdelarna med ett fast pris är att det i längden kanske inte behöver vara det billigaste alternativet. Du kommer då inte kunna ta del av ett lägre elpris under de månaderna då priset är lågt utan betalar samma pris under hela året. 

Dela artikeln

Fler artiklar