Påslag på el

Ett begrepp som du vanligtvis kommer i kontakt med när du jämför olika elavtal är vilket påslag för el som bolaget erbjuder. Det är inte helt lätt att förstå vad påslag på el innebär och vad som egentligen ingår i siffran. I den här artikeln tittar vi närmare på vad påslag el är och vad du bör tänka på när du jämför bolagens erbjudanden.

Innehållsförteckning

påslag på el

Vad innebär påslag på el?

Påslag på el är den avgift som elbolaget tar ut från kunden utöver inköpspriset som bolaget betalar för el. Vad påslaget inkluderar varierar beroende på hos vilket elbolag som du tecknar ett avtal hos. Vanligtvis specificerar elbolaget vad som ingår men inte alltid. 

Påslaget syns oftast när du tittar på det elpris som du totalt ska betala för elen. Då specificerar oftast elbolaget hur mycket som tillhör påslaget. Påslaget anges i öre/kWh eftersom det läggs på inköpspriset för el. 

Om du tecknar ett rörligt elavtal innebär det att du betalar en sammanlagd månadskostnad som inkluderar inköpspriset på el, olika påslag, månadsavgift och moms. 

Ett vanligt innehåll i påslag på el är bland annat kostnaden för elcertifikat, administrativa kostnader, avgifter till Svenska Kraftnät och Nord Pool samt kostnader för volymvägning. Det finns också elbolag som tar ut olika miljöpåslag beroende på var du vill att din el ska komma ifrån.

Varför tar elbolag ut påslag?

Det finns olika anledningar till att elbolag tar ut olika typer av påslag men oftast har det att göra med olika avgifter som bolaget behöver betala för att kunna erbjuda elavtal till konsumenter. Påslagen och dess innehåll definieras hos de allra flesta elbolagen så det är lätt för dig som konsument att se vad du betalar för. 

Det är bra att veta att du som konsument inte bara kan titta på inköpspriset på el för att uppskatta din kostnad eftersom de flesta elbolagen har olika påslag på inköpspriset för att kunna erbjuda elavtal.

Vilka elbolag erbjuder ett lågt påslag?

Göta Energi erbjuder det lägsta påslaget i vår jämförelse på 1 öre/kWh. Påslaget gäller för bolagets rörliga elavtal. Påslag på el är bara en av flera faktorer som du bör jämföra innan du bestämmer dig för det bästa elavtalet för dig. Det lägsta påslaget behöver inte nödvändigtvis betyda att bolaget erbjuder det billigaste elavtal.

Dela artikeln