Timprisavtal

Timprisavtal börjar bli en allt vanligare avtalsform. I den här artikeln har vi därför tittat närmare på vad avtalsformen innebär och vilka fördelar och nackdelar som finns. 

Elbolag som erbjuder timprisavtal

Vad är ett timprisavtal?

Ett timprisavtal innebär att din elkostnad påverkas av vilken elförbrukning som du har under dygnets olika timmar. Med ett timprisavtal kan du påverka vilket elpris som du betalar genom att konsumera mest el när priset är som lägst under dygnet. 

Många elbolag som har timprisavtal erbjuder smarta tekniska lösningar som gör det enkelt att följa elpriset under dagen. Ett timprisavtal kallas också ibland för timavtal och elavtal timme för timme.

Innehållsförteckning

timprisavtal

Skillnaden mellan ett rörligt elavtal och ett timprisavtal

Skillnaden mellan ett timprisavtal och ett vanligt rörligt elavtal är att du kan påverka elpriset med ett timprisavtal genom din timförbrukning. Det är det enda avtalet som du kan påverka elpriset genom att konsumera elen när priset är som lägst under dagen. 

Ett rörligt elavtal baseras på en snittkostnad under månaden och ger dig inte möjlighet att själv påverka din kostnad under dygnets timmar. Oavsett när du väljer att använda elen under dygnet är kostnaden densamma eftersom den baseras på en snittkostnad.

Varför finns timprisavtal?

Anledningen till att timprisavtal finns är för att elkonsumenterna ska ha en möjlighet att minska sin elförbrukning. Med möjligheten att välja vilken tid på dygnet som elen förbrukas kan användningen av el bli mer effektiv eftersom alla inte köper in och använder el samtidigt.

Vilka elbolag erbjuder timprisavtal?

De flesta elbolagen erbjuder möjligheten till ett timavtal. Beroende på vilket elbolag som du är kund hos kan avtalet vara mer eller mindre tillgängligt.

Flera elbolag erbjuder till exempel en app som gör det möjligt att enkelt följa elpriset under dagen. Ett bolag som erbjuder timprisavtal och möjligheten att följa elpriset i en app är Fortum. Tibber är ett elbolag som endast erbjuder timprisavtal. 

När är det bra att teckna ett timprisavtal?

Om du vill ha kontroll över din elförbrukning och det elpris som du betalar under dagen är ett timprisavtal för dig. Med avtalet gäller det att du aktivt ser över när på dygnet som du förbrukar elen. 

Om du inte har möjlighet att följa elpriset kan det göra att du istället förbrukar el när priset är som högst på dygnet och i det fallet kan din elkostnad bli dyrare än om du har ett vanligt rörligt elavtal.

Hur gör man för att teckna ett timprisavtal?

Du tecknar ett timprisavtal hos någon av de elbolag som erbjuder den typen av avtal, till exempel hos Fortum. Vanligtvis hör då elbolaget av sig till ditt elnätsbolag som ändrar din mätning från månadsmätning till timmätning. Det tar sedan upp till tre månader för elnätsbolaget att genomföra ändringen.

Hur fungerar timmätning?

Med timmätning kan du följa elpriset under dygnets timmar och anpassa dig elförbrukning efter de timmar på dygnet då priset är lägre. Du betalar då för din exakta förbrukning under dygnet och inte för ett medelpris under månaden som du gör med ett vanligt rörligt elavtal.

Störst effekt får du av timmätningen genom att flytta större elförbrukning som till exempel uppvärmning till de billigare timmarna på dygnet.

Fördelar och nackdelar med timprisavtal

Fördelarna med ett timpris är att du har möjlighet att till stor del själv påverka din elkostnad genom att flytta den största delen av elförbrukningen till den tid på dygnet som är billigare. Med timpris kan du därför själv välja hur mycket och när du vill förbruka elen. Det krävs dock att du har koll på din förbrukning under dygnet. 

Nackdelarna med ett timprisavtal är att du behöver ha koll på när du förbrukar elen. Om du inte har koll på din förbrukning och när på dygnet som du ska förbruka energin kan ett timprisavtal bli dyrare än ett rörligt elavtal.

Sammanfattning

Ett timprisavtal passar dig som vill ha full kontroll över dina elkostnader och själv påverka när på dygnet som du vill lägga den större elförbrukningen. Den största skillnaden märker du av om du har en hög elförbrukning. Det krävs dock att du alltid har koll på förbrukningen för annars kan avtalet bli dyrare än för ett vanligt rörligt elavtal. Jämför elavtal och hitta det bästa elbolaget för dig. 

FAQ

Ett timprisavtal innebär att din elkostnad påverkas av vilken elförbrukning som du har under dygnets olika timmar.

Med timmätning kan du följa elpriset under dygnets timmar och anpassa dig elförbrukning efter de timmar på dygnet då priset är lägre.

Dela artikeln