Hållbar el

Det är många begrepp att hålla reda på gällande den förnybara energi som elbolagen erbjuder. Om det är viktigt för dig att elbolaget erbjuder hållbar el kan det vara bra att veta vad begreppet betyder. Vad betyder hållbar el och finns förnybar energi som inte är hållbar? Vi reder ut begreppet hållbar el för att underlätta för dig inför ditt val av elavtal.

Hållbar el

Om hållbar el

Hållbar el kommer från godkända elanläggningar och har en miljömärkning, såsom Bra Miljöval. Elbolag som erbjuder miljömärkt el lever upp till hårda ställda krav gällande miljön som årligen kontrolleras av en oberoende part. 

Bra Miljöval innebär inte bara att elen kommer från förnybar energi utan även att elen är hållbar. Det innebär att miljökrav även ställs på hur elen produceras, bland annat får inte vindkraft placeras i känsliga miljöer eller att det inte får finnas några torrlagda fåror i vattenkraft utan att fisken kan simma obehindrat uppströms.

Hållbar förnybar energi

Förnybar energi erbjuds hos många elbolag men förnybar energi är inte enbart förknippat med att elen är hållbar. Förnybar energi innebär oftast att energikällan är förnybar men ställer inga ytterligare krav på att elproduktionen är miljövänlig. 

Bra Miljöval är en av de svåraste miljömärkningarna att uppnå och innebär att elen även är hållbar eftersom miljömärkningen ställer miljökrav på även elproduktionen. Miljömärkningen ställer krav även på att elproduktionen tar hänsyn till klimat, djur, miljö, växter och människor. 

Om du vill att ditt elavtal endast ska bestå av hållbar el bör du se om elbolaget har en miljömärkningen på sin el. Vissa bolag erbjuder ett tillägg för denna miljömärkning medan hos andra ingår miljömärkningen i alla elavtal.

Elbolag som erbjuder hållbar el

Telge Energi är ett av elbolagen som erbjuder hållbar el med miljömärkningen Bra Miljöval utan extra kostnad för sina kunder. För mer information om vad Telge Energi erbjuder se vår sammanställning och recension av bolaget. 

För hållbara elavtal som erbjuds av övriga elbolag, se vår sammanställning och jämförelse för mer information. 

Dela artikeln

Fler artiklar