Fossilfri el

De flesta elbolag i Sverige erbjuder elavtal med energi som är fossilfri men vad innebär egentligen fossilfri el? Vi reder ut begreppet nedan och ger dig mer information om vad ett fossilfritt elavtal innebär och hur det skiljer sig från elavtal med endast förnybar energi.

Fossilfri el 2021

98% fossilfri elproduktion

Elproduktionen i Sverige är idag nästan 98 procent fossilfri med lite mer en hälften från förnybara energikällor. Resterande el är fossilfri vilket innebär att den inte innehåller fossila bränslen men dock energi från kärnkraft. Många andra länder använder fortfarande fossila bränslen som kol, olja och gas i sin elproduktion men det måste minska för att skydda miljön och koldioxidutsläpp.

Fossilfria energikällor

El som kommer från fossilfria energikällor är el som inte produceras direkt från fossila bränslen som kol, olja eller gas. Gemensamt för de fossila bränslena är att de tar lång tid att ta fram och kommer att ta slut så småningom. Dessutom släpps stora mängder koldioxid ut vid elproduktionen. 

När svenska elbolag uppger att de erbjuder fossilfri el inkluderar elen oftast förnybara energikällor och kärnkraft. Kärnkraft är fossilfri men inte förnybar eftersom det baseras på uran som inte beräknas finnas för alltid i naturen utan i ca 50-100 år till. Kärnkraft är en storskalig och effektiv elproduktionsmetod och släpper ut låga koldioxidutsläpp.

Skillnaden mellan fossilfri och förnybar energi

Fossilfri el innehåller både förnybara energikällor och kärnkraft. Förnybar energi består endast av förnybara energikällor. Det innebär att energikällorna konstant förnyas och aldrig tar slut. Till förnybara energikällor hör bland annat vindkraft, solceller och vattenkraft som är den förnybara energikälla som vi har mest av i Sverige. 

Elbolagen har olika strategier vad gäller förnybar energi och fossilfri energi. Fortum och Vattenfall har till exempel som mål att 100% av all el ska komma från fossilfri energi medan Telge Energi och Skellefteå Kraft strävar efter 100% förnybar energi. 

Se här för mer information om förnybar energi.

Fossilfri energiproduktions miljöpåverkan

Både förnybara och fossilfria energikällor har lägre utsläpp och är bättre för miljön än fossila bränslen. Kärnkraften är idag den energikälla som har lägst utsläpp av koldioxid. Däremot kan kärnkraft ha annan typ av påverkan på miljön och naturen omkring kärnkraftverken.

Elbolag som erbjuder fossilfri el

Fortum erbjuder fossilfria energikällor till samtliga elavtal. Om du tecknar ett elavtal hos bolaget kan du försäkra dig om att 100% av elen kommer från fossilfria energikällor. Bolaget jobbar även för att all energi i världen kommer att vara fossilfri. 

För mer information om vad elbolagen erbjuder för el se respektive sammanställning.

Dela artikeln

Fler artiklar