Priset på el våren 2023

Vintern fortsatte i samma utveckling som slutet på 2022 med höga priser på el runt om i landet. Däremot har elpriserna gått ner under våren trots att både mars och april bjöd på låga temperaturer för säsongen. I den här nyhetsartikeln tittar vi närmare på priset på el våren 2023. 

Innehållsförteckning

priset på el våren 2023

Lägesrapport priset på el våren 2023

Priset på el har varit ett återkommande problem de senaste åren för många hushåll. Elprisets utveckling 2022 visade på rekordnivåer i flera elområden i Sverige vilket bidrog till att ett elstöd betaldes ut under vintern och våren 2023. De höga priserna fortsatte under vintern 2023. Under våren har priset däremot varit lägre än under motsvarande månader under 2022 i flera av områdena. 

Elområde 1 och 2 hade högre pris på el under mars och april jämfört med de två senaste åren. Under mars månad 2023 låg genomsnittspriset på el i område 1 och 2 på 56,5 öre/kWh och under april månad låg priset på 66,5 öre/kWh. Det är högre än motsvarande perioder under 2022 då priserna låg på 22,9 öre/kWh i mars och 52,9 öre/kWh och 53,7 öre/kWh i april i område 1 och 2 respektive.

Även under samma period 2021 var priset lägre. Maj månad är förvisso inte slut ännu men det går ändå att dra slutsater från månadens genomsnittspris. Priset har varit det lägsta på länge under månaden och flera dagar under månaden har elpriset varit negativt.

Jämfört med samma period under 2022 hade elområdena 3 och 4 lägre priser under mars och april månad. Däremot var priserna högre än motsvarande period under 2021. Elområde 3 hade ett genomsnittligt pris på 80,6 öre/kWh i mars och 68,7 öre/kWh i april. Det är lägre än priset under 2022 som i mars låg på 130,3 öre/kWh och 154,5 öre/kWh.

Även elområde 4 hade ett betydligt lägre pris under mars och april jämfört med 2022. Det genomsnittliga elpriset under mars månad låg på 91,8 öre/kWh jämfört med 154,5 öre/kWh för samma månad 2022. Det genomsnittliga elpriset i april månad låg på 73,9 öre/kWh jämfört med 113,9 öre/kWh under samma månad 2022. 

Tabell med elprisets utveckling 2023 från Energimarknadsbyrån

Bra att regelbundet se över elavtalet

De höga priserna som har varit de senaste åren har gjort att allt fler ser över sina elavtal. Det är alltid bra att hålla koll på vilka erbjudanden som elbolagen erbjuder och vad du faktiskt betalar för.

Vissa vill ha större kontroll över både sin elförbrukning och sitt avtal och tecknar därför ett timprisavtal. Andra vill ha större kontroll över sina kostnader varje månad och tittar därför på möjligheterna som finns att binda elavtal eller vintersäkra elavtalet

Sedan finns det dem som inte har en så hög förbrukning och inte är så priskänsliga och därför vill ha ett rörligt elavtal för att kunna ta del av det billiga priset under årets varmare månader. Det finns fördelar och nackdelar med alla olika typer av elavtal. Se vår jämförelse av flera populära elavtalet och se vilket elavtal som är bäst i vår jämförelse. 

Dela artikeln