Elprisets utveckling

Elprisets utveckling har under 2022 vid flera tillfällen uppnått rekordnivåer. Alla elområden i Sverige har till och från fått uppleva en rejäl ökning av elpriset jämfört med de senaste åren. I den här artikeln tittar vi närmare på elprisets utveckling 2022.

Innehållsförteckning

elektricitet

Lägesrapport elprisets utveckling 2022

Elprisets utveckling 2022 uppnådde vid flera tillfällen nya rekordnivåer i alla elområden i Sverige. De allra högsta nivåerna uppnåddes under december månad över hela landet. I norra Sveriges elområde 1 och 2 noterades i december månad ett pris på 206 öre/kWh vilket är betydligt högre än 2021 som noterade ett elpris under december månad på 68 öre/kWh. 

Södra Sveriges elområde 3 och 4 noterade också nya rekordnivåer under december månad. I elområde 3 uppgick priset till 269 öre/kWh och i elområde 4 uppgick priset till 271,4 öre/kWh under månaden. Även dessa nivåer är betydligt högre än under motsvarande månad 2021 då elområde 3 hade ett elpris på 181 öre/kWh och elområde 4 ett pris på 187 öre/kWh (Källa). 

elprisets utveckling 2022
Tabell med elprisets utveckling 2022 från Energimarknadsbyrån

Elpriset mycket högre än 2021

Förra året rapporterade vi om priset på el under 2021 och kunde då konstatera att priserna var betydligt högre än 2020. Under 2022 fortsatte priserna uppåt och blev ännu högre än under 2021. 

I södra Sverige gick elpriset upp över 200 öre/kWh vid flera tillfällen och snittpriset i augusti, september och december hamnade över 200 öre/kWh i båda områdena. 

Även norra Sverige fick elpriser över 200 öre/kWh under december månad och även flera månader över 100 öre/kWh vilket är betydligt högre än tidigare år. 

Fler väljer timprisavtal

Elprisets utveckling och skillnaden på priset under olika delar av dygnet har gjort att fler väljer att teckna ett timprisavtal. Med ett sådant avtal har du större kontroll över din förbrukning och kan anpassa din användning under dygnets billigare timmar. Många väljer också att binda elavtalet

Möjligheten att teckna ett sådant avtal varierar beroende på elbolag. Fortum, Telge Energi och Skellefteå Kraft ger alla möjlighet till att teckna ett timprisavtal. 

Dela artikeln