Priset på el sommaren 2023

Sommaren är vanligtvis den period på året då elpriserna är som lägst. I de flesta elområdena i Sverige var fallet likaså i år. Jämfört med förra året var priserna på el sommaren 2023 lägre i vissa områden och högre i andra. I den här artikeln har vi tittat närmare på priset på el sommaren 2023.

Innehållsförteckning

glödlampa

Lägesrapport priset på el sommaren 2023

Priset på el sommaren 2023 följer samma utveckling som priset på el våren 2023. Priserna har i flera områden varit lägre än samma period under 2022 även om de historiskt är fortsatt höga. Sommaren är vanligtvis den period på året då priset på el är som lägst och i flera områden i Sverige var det även så i år. 

I elområde 1 och 2 noterades ett högre elpris under sommaren jämfört med samma period 2022. Genomsnittspriset på el i juni månad låg i elområde 1 och 2 på 51,6 öre/kWh, för juli månad på 37,4 öre/kWh och för augusti månad på 23,8 öre/kWh. Det är något högre än samma period förra året då genomsnittspriset för motsvarande perioder låg på 51,1 öre/kWh, 22,5 öre/kWh och 18,3 öre/kWh respektive. 

I elområde 3 och 4 noterades lägre priser under sommarmånaderna jämfört med motsvarande period 2022. Elområde 3 hade ett genomsnittspris på 53,1 öre/kWh i juni, 37,7 öre/kWh i juli och 37,0 öre/kWh i augusti. Det är ett betydligt lägre genomsnittspris än motsvarande period förra året då genomsnittspriset låg på 126,3 öre/kWh i juni, 86,6 öre/kWh i juli och 223 öre/kWh i augusti. 

Elområde 4 hade också betydligt lägre priser under sommarmånaderna jämfört med 2022. Det genomsnittliga elpriset i juni låg på 103,4 öre/kWh, i juli på 41,8 öre/kWh och i augusti på 49,5 öre/kWh. Det är betydligt lägre än motsvarande period under 2022 som hade genomsnittspriser på 180,4 öre/kWh i juni, 122,5 öre/kWh i juli och 305 öre/kWh i augusti.

priset på el sommaren 2023
Tabell med elprisets utveckling 2023 från Energimarknadsbyrån

Läge att se över elavtalet

Även om priset på el sommaren 2023 till stor del har varit lägre än motsvarande period förra året är priserna fortfarande höga historiskt. Innan hösten och vintern kommer kan det därför vara bra att se över ditt nuvarande elavtal. Det är bra att regelbundet gå igenom alternativen på marknaden för att säkerställa att du betalar ett bra pris på el. 

Under hösten och vintern kan priserna sticka iväg och det kan därför vara bra att se över möjligheterna till att binda elavtal eller vintersäkra elavtalet under vissa perioder för att få större kontroll på dina kostnader. 

Det finns också elavtalet som gör det möjligt för dig att i större utsträckning kontrollera din elförbrukning i hemmet. Det kan du till exempel göra med ett timprisavtal. Läs mer i vår jämförelse av flera populära elavtal för att hitta det bästa elavtalet 2023.

Dela artikeln