Fortum Elavtal - Priser, tillval & övrigt 2022

Fortum logo

Aktuellt erbjudande: Rabatt på hela månadsavgiften under första året! Gäller endast nya kunder och avser både rörligt och fast elavtal. 

Giltigt till: 2022-12-31

Fortum elavtal

Fortum är ett av de ledande energibolagen och Sveriges största som erbjuder och utvecklar lösningar inom el, kyla, värme, avfallshantering och återvinning både till privatpersoner och företag. Bolaget jobbar med att skynda på övergången till en framtid med ren energi och gör därför stora investeringar i vindkraft och solkraft. Fortum använder sig av pålitliga produktionsnivåer såsom kärnkraft och vattenkraft för att möta den ökade efterfrågan på energi och erbjuder 100% fossilfria elavtal. Som privatperson har du möjlighet att välja mellan ett fast och rörligt elpris med tillval för bland annat miljöpaketet. Bolaget ger dig även möjlighet att välja ett mixat avtal som är vintersäkrat. Fortum elavtal erbjuder även flera olika typer av rabatter för bland annat nya kunder. Nedan redogör vi kortfattat för bolagets erbjudanden. Se bolagets hemsida för fullständiga villkor och mer information. 

Möjliga tillval

Miljöpaketet

Hos Fortum har du möjlighet att välja ett miljöpaket som tillval till ditt elavtal vilket innebär att du bidrar med 100 kronor per år till organisationen Håll Sverige Rent. Miljöpaketet innebär även att du endast får el från förnybara energikällor som vatten, vind och sol. I paketet får du även energirådgivning för ditt boende eller fritidshus så du vet hur du kan använda elen mer effektivt. Miljöpaketet kostar 45 kr/mån.

Trygghetspaketet 

Fortum elavtal erbjuder ett trygghetspaket som ett tillval till ditt elavtal för 59 kronor i månaden som innebär att bolaget ersätter din elräkning om din partner skulle bli långvarigt sjuk eller arbetslös. 

Timmätning

Hos Fortum är det möjligt att välja ett rörligt pris med timmätning. Det innebär att du följer din elförbrukning och hur mycket den kostar timme per timme vilket gör att du kan styra om din elförbrukning till den tid på dygnet då elen är billigare.

Fortum rörligt elpris

Fortum elavtal ger dig som privatperson möjlighet att välja ett rörligt elpris till ditt elavtal. Du betalar då ett elpris som baseras på den nordiska elmarknaden Nord Pools rörelser vilket innebär att priset varierar beroende på månad.

Utöver elpriset tillkommer kostnader för bolagets påslag samt månadsavgift. Elavtalet passar dig som är flexibel och inte har några problem med att elpriset kan variera mellan månaderna. 

Prisexempel: 308 kr/mån*

* Prisexempel på totalkostnad med rörligt elavtal hos Fortum baserat på elpris från januari 2022. Exemplet är baserat på en lägenhet med en elförbrukning motsvarande 1 500 kWh per år i elområde SE3. Totalpriset inkluderar elcertifikatsavgift, påslag, nykundsrabatt, moms och månadsavgift. Prisexemplet ska endast ses som ett exempel och din slutliga månadskostnad baseras på din faktiska elkonsumtion, ditt hushåll och dina preferenser. Se bolagets hemsida för fullständiga villkor och prisuppgifter. Elnätskostnad och energiskatt tillkommer separat. 

Fortum fast elpris

Fortum elavtal ger dig som privatperson möjlighet att välja ett fast elpris till ditt elavtal. Du betalar då ett fast pris per kilowattimme (kWh) under hela avtalsperioden oavsett rörelser på elmarknaden.

Det enda som kan skilja priset per månad är din egen elförbrukning. Bolaget ger dig möjlighet att välja ett fast pris i 12 eller 36 månader. Elavtalet passar dig som vill ha större kontroll över dina månatliga kostnader.

Prisexempel: 162 kr/mån*

* Prisexempel på totalkostnad med fast elavtal 1 år hos Fortum baserat på elpris från januari 2022. Exemplet är baserat på en lägenhet med en elförbrukning motsvarande 1 500 kWh per år i elområde SE3. Totalpriset inkluderar elcertifikatsavgift, nykundsrabatt, moms och månadsavgift. Prisexemplet ska endast ses som ett exempel och din slutliga månadskostnad baseras på din faktiska elkonsumtion, ditt hushåll och dina preferenser. Se bolagets hemsida för fullständiga villkor och prisuppgifter. Elnätskostnad och energiskatt tillkommer separat. 

Fortum vintersäkrat pris

Fortum elavtal erbjuder ett typ av mixat elpris som innebär att du vintersäkrar ditt elpris och betalar ett fast pris per kilowattimme från november till mars och ett rörligt pris från april till oktober. Du har med kombinationen möjlighet att undvika att elpriset sticker iväg på vintern och kan under sommaren dra nytta av att priset ofta är billigare.

Rabatter

Fortum elavtal erbjuder flera olika typer av rabatter på sin hemsida. Vi har listat några av de rabatter på elavtal som Fortum erbjuder nedan. Rabatterna uppdateras regelbundet och för fullständiga villkor och rabatter se bolagets hemsida. 

Nya kunder

Fortum elavtal erbjuder en rabatt för nya kunder på 45 kronor per månad under det första året. Du får även som ny kund en rabatt på 5 öre/kWh det första året om du tecknar ett rörligt elavtal. Rabatten gäller om du tecknar ett nytt elavtal hos Fortum online. 

Flytta elavtal

Fortum hjälper dig att flytta elen och erbjuder dessutom 500 kr i flytt­rabatt och 500 kr rabatt på flyttstäd hos Qleano när du tecknar flytten online.

Eurobonus

Fortum elavtal erbjuder rabatt på ditt rörliga elavtal med Eurobonus.

Studentrabatt

Fortum elavtal erbjuder 500 kronor i studentrabatt och gratis el under sommaren.

Att tänka på vid byte till Fortum

Det är enkelt att byta elavtal för dig som privatperson och det kräver ofta väldigt lite från dig. Du fyller i dina uppgifter i det formulär som Fortum har på sin hemsida. Fortum ger dig även möjlighet att genomföra bytet åt dig. Du fyller då i att Fortum har rätt att hämta dina aktuella anläggningsuppgifter vilket ger bolaget fullmakt att genomföra ditt byte. 

OBS! Innan du fyller i dina uppgifter hos Fortum är det viktigt att du ser över om ditt nuvarande elavtal har någon bindningstid eller uppsägningstid för att undvika straffavgifter och onödiga kostnader.

Bindningstid

Bindningstiden är något som kan vara bra att jämföra mellan elbolagen innan du bestämmer dig för vilket elavtal som du väljer. Tiden som du är bunden för ett elavtal varierar beroende på bolag och innebär att du är bunden hos bolaget under en tid. Det gör att du kan råka ut för straffavgifter och liknande om du vill byta elavtal under den tid som du är bunden. För att underlätta för dig har vi samlat Fortums bindningstid nedan. För fullständiga villkor se bolagets hemsida. 

Fortum har normalt inte någon bindningstid för det rörliga elavtalet. Det innebär att du kan byta elavtal dels inom Fortum till ett fast elavtal och dels till ett annat bolag närsomhelst. Det fasta elavtalet är dock bundet under den valda perioden som du valt att binda ditt elavtal, exempelvis i 12 månader. 

Fortum och förnybar energi

Förnybar energi har blivit alltmer viktigt för elbolagen att erbjuda. Det finns numera flera krav från myndigheter som bidragit till att fler elbolag har varit tvungna att ställa om för att kunna erbjuda förnybar energi. 

Du kan hos flera bolag bestämma hur stor andel av förnybar energi som du vill ha beroende på dina preferenser. Vi har sammanställt Fortums syn på förnybar energi för att underlätta för dig samt hur bolaget jobbar för att öka användningen av förnybara energikällor. 

Fossilfri el

Fortum elavtal är alltid 100% fossilfria. Fossilfri el innebär att elen produceras av fossilfria energikällor såsom exempelvis kärnkraft och vattenkraft. Fossilfria energikällor är energikällor som inte släpper ut någon koldioxid i atmosfären. Det är därför inte enbart förnybara energikällor.

Förnybar energi

Det är möjligt att välja enbart förnybar energi hos Fortum genom att välja tillvalet miljöpaketet. Du försäkrar dig då om att din el endast är från förnybara energikällor. Fortum jobbar för att skynda på övergången till en framtid av förnybar energi och gör därför stora investeringar i solkraft och vindkraft.

Om Fortum

Fortum är ett av Sveriges ledande och största energibolag. Bolaget utvecklar lösningar inom el, värme, kyla, avfallshantering och återvinning till både företag och privatpersoner. 

Fortum är ett finländskt energiföretag och är noterat på Helsingforsbörsen med finska staten som största ägare. Bolaget har verksamhet i framför allt Finland, Sverige, Norge, Polen, Baltikum, Indien samt Ryssland. 

Fortum producerar energi genom vattenkraft, vindkraft, solkraft, kraftvärmeproduktion och kärnkraft. Bolaget använder pålitliga produktionsmetoder för att möta den ökade efterfrågan på energi och jobbar samtidigt för att skynda på övergången till förnybar energi.

Fortum logo

Fler elbolag