Utveckling av priset på el 2021

Utvecklingen av elprisets har under 2021 till och från varit rekordhög. Jämfört med 2020 är elpriset upp både i norra och södra Sverige. Södra Sverige som inkluderar elområde 3 och 4 hade ett extremt högt pris i december månad. Medelvärdet för elpriset i norra Sverige slutade på 43 öre/kWh i elområde 1 och 2. Medelvärdet i södra Sverige var betydligt högre och i elområde 3 och 4 uppgick det till 67 öre/kWh respektive 82 öre/kWh.

priset på el 2021

Lägesrapport elpriset 2021

Priset på el uppnådde under 2021 nya rekordnivåer vid flera tillfällen och kulmen uppnåddes i december månad då flera dagar uppgick till nya rekordnivåer. I norra Sverige uppgick priset på el i december månad till 66 öre/kWh. I södra Sverige var nivåerna ännu högre och elområde 3 hade ett pris motsvarande 181 öre/kWh i december (Källa).  

Elområde 4 hade ett ännu högre elpris som uppgick till 187 öre/kWh. De höga elpriserna tros fortsätta även under 2022. Regeringen har därför tidigare meddelat att ett elbidrag kommer att delas ut till de hushåll med högst elförbrukning. Läs mer om elbidrag för höga elräkningar här.

Elpriser 2021
Skärmdump på tabell med elpriser 2021 från Energimarknadsbyrån.

Mycket högre priser än 2020

Jämfört med 2020 ökade priserna på el markant över hela landet. Förra året var elpriset relativt lågt i de norra delarna av Sverige. Under 2021 var priserna betydligt högre även om de inte ens var i närheten av priserna i södra Sverige. 

Medelvärdet på elpriset i norra Sverige var under 2021 43 öre/kWh vilket är betydligt högre än medelvärdet för samma område under 2020 som låg på 15 öre/kWh. Medelvärdet i södra Sverige uppgick till 67 öre/kWh och 82 öre/kWh för elområde 3 och 4 respektive. Jämför man dessa siffror med 2020 är det en markant prisökning. Under 2020 uppgick medelvärdet i samma områden till 22 öre/kWh och 27 öre/kWh.

Höga priser på fossila bränslen en anledning

Det finns flera anledningar till att priset har stuckit iväg under året. Bland annat har det berott på vädret under året, den ekonomiska konjunkturen och priset på fossila bränslen som till exempel naturgas. Det har också berott på hur priset utvecklat sig i resten av Europa under året.

Prognos för priset på el 2022

Prognoserna för elpriset för 2022 indikerar att elpriset kan nå nya toppnoteringar under början av året beroende på hur vädret utvecklar sig. Priset under året kan fortsatt svänga kraftigt från månad till månad likt både 2021 och 2020.

Eftersom elproduktionen i Sverige är centrerad kring norra Sverige och elnätet är begränsat för att överföra elen väntas det fortsatt vara stora skillnader i priset i norra och södra Sverige.

Det är alltid en god idé att se över ditt elavtal för att se om du betalar för mycket idag. Vi har jämfört flera populära elavtal och utsett det bästa elavtalet.  

Dela artikeln

Fler artiklar