De höga elpriserna fortsätter

De höga elpriserna och den volatila utvecklingen de senaste månaderna har knappast undgått någon. Många kunder har haft det svårt med att betala elräkningarna under vinterhalvåret och regeringen har till och med infört ett elbidrag till hushållen med högst elräkningar. I normala fall brukar priserna gå ner under sommaren men i år säger prognoserna något annat.

höga elpriser

Höga elpriser framöver

Det är framför allt södra Sverige som påverkas av de höga priserna på grund av den elbrist som råder. Där väntas det bli fördubblade elpriser under sommaren jämfört med förra årets sommarmånader. Då låg priset på cirka 50 öre per kWh och i år kan priserna bli minst det dubbla.  

Tittar man längre fram i tiden mot hösten väntas priserna öka ytterligare. Enligt Bixias elprisanalytikers prognoser kommer priset ligga högt de kommande 12-15 månaderna (Källa).

Två orsaker till de höga priserna

Enligt elprisanalytikerna finns det två orsaker till de höga priserna. Det beror dels på att marknaden är osäker på hur stort utbud som kommer att finnas framöver. Det instabila läget påverkar elpriserna som handlas på elbörsen. 

Den andra anledningen är det underskott som råder i den hydrologiska balansen. Vattnet är för närvarande mindre än normalt i Norden vilket påverkar utbudet av el. Vädret påverkar hur priset utvecklar sig under sommaren och om det blir blåsigt och regnigt kommer priserna gå ner något.

Så kan du sänka din elkostnad

Det är möjligt att sänka din elkostnad trots att priset är högt. Det är till exempel billigare med el under vissa delar av dygnet. Du skulle därför kunna tänka på hur du fördelar din elförbrukning och eventuellt teckna ett elavtal med timmätning. 

Ett annat sätt att få större kontroll över din elkostnad är genom att teckna ett fast elavtal. Det kan också vara bra att se hur du kan minska din elförbrukning och spara el. Läs mer om vilket som är det bästa elavtalet.

Dela artikeln

Fler artiklar