Elpriset i juni var både rekordlågt och extremt högt

Elpriset har under juni månad svängt rejält både upp och ner på den nordiska elbörsen Nord Pool. Även om södra Sverige i slutet av juni fick ta del av extremt höga elpriser noterades slutligen genomsnittspriset för hela månaden på en rekordlåg nivå.

Rekordlågt elpris i juni

Det lägsta genomsnittspriset på den nordiska elbörsen Nord Pool någonsin har noterats under juni månad. Elpriserna låg i genomsnitt på 3,3 öre/kWh under juni månad vilket är rekordlågt och lägre än den tidigare lägsta rekordnoteringen från april 2020 på 5,7 öre/kWh. Trots att elpriserna var extremt höga i de södra delarna av Sverige i slutet av juni blev genomsnittet det lägsta någonsin enligt elbolagets Bixias elprisrapport.

Extremt högt elpris i södra Sverige

Det har under juni månad varit kraftiga svängningar på elbörsen Nord Pool. När värmeböljan slog till vid midsommar till slutet av juni kunde extremt höga elpriser noteras i södra Sverige och elpriserna var då som högst uppe i 84 öre/kWh. Det höga priset i just södra Sverige berodde på att vindkraftsproduktionen var låg samtidigt som överföringskapaciteten från norra Sverige var begränsad under perioden. I norra Sverige finns vattenkraft som till stor del producerar el i Sverige. 

Trots att elpriserna var extremt höga i södra Sverige blev ändå genomsnittspriset för hela månaden rekordlågt. De låga elpriserna har dominerat under månaden och beror dels på att stora snömängder i norra delarna av Sverige har smält under juni månad och ökat tillgången till vattenkraft. De låga elpriserna beror även delvis på att kärnkraftproduktionen är tillbaka i större utsträckning samt att industrisemestern påbörjas och till följd minskar efterfrågan på el. 

Bixia tror inte att några större prisuppgångar kommer ske de närmsta veckorna utan elpriset kommer troligen ligga kvar på låga nivåer även under juli månad.

Vilka elavtal påverkas av svängningar på elbörsen?

Om du har ett rörligt elavtal påverkas du av hur elpriset rör dig under månaden. De flesta rörliga elavtal baseras normalt på det genomsnittliga elpriset under hela månaden. Det är dock möjligt att hos flera elbolag välja timmätning som baseras på din förbrukning timme per timme. Både Fortum och Skellefteå Kraft erbjuder rörliga elavtal som antingen baseras på genomsnittspriset eller timmätning om du aktivt väljer det. Läs mer här om du vill veta mer om vad det innebär att ha ett rörligt elavtal eller fast elavtal

Dela artikeln

Fler artiklar