Utveckling av elpriset 2020

Elprisets utveckling under 2020 kan sammanfattas med stora prisskillnader i norr och söder. Det milda vädret har under slutet av året bidragit till att det genomsnittliga priset sjönk kraftigt i norra Sverige medan det i södra Sverige hade motsatt prisutveckling. Medelvärdet för elpriset i norra Sverige slutade på 15 öre per kWh i elområde 1 och 2. Södra Sveriges elområde 3 och 4 hade ett medelvärde på elpriset på 22,1 respektive 26,9 öre per kWh.

elpriset 2020

Lägesrapport elpriset 2020

2020 var ett ovanligt år på många sätt och vis. När det gäller elpriset har det främst påverkats av det milda vädret under året som var varmare än normalt. Vädret har gjort att vattenmagasinen i norr varit välfyllda vilket har bidragit till ett överskott av el i norra Sverige och till följd låga elpriser. Eftersom det finns begränsningar i det svenska elnätet gällande överföring till de södra delarna av Sverige har inte de södra delarna kunnat ta del av effekterna och de låga elpriserna på samma sätt. 

Som vi tidigare under året skrivit om har Sverige under flera år haft problem med elbrist i södra Sverige. Ett problem som uppstått på grund av effektbrist och kapacitetsbrist och som väntas fortsätta framöver. Det är även en effekt av att kärnkraftverken som till stor del har försörjt södra Sverige har stängts ner. Eftersom Sveriges elnät inte kan transportera elen från norra till södra Sverige behöver den södra delen oftast importera el från utlandet vilket leder till högre elpriser i dessa områden.

Lågt elpris i norr och högt elpris i söder

På grund av den hittills milda vintern med mycket nederbörd har norra Sverige haft sjunkande elpriser. Till norra Sverige tillhör elområde 1 och 2. Under november månad var det en kraftig prissänkning i områdena jämfört med oktober då priset sjönk från 21,4 till 6,6 öre per kWh. I december steg dock priset igen till 18,4 öre per kWh. 

I södra Sverige som inkluderar elområde 3 och 4 steg istället priset. I elområde 4 gick priset från 27,3 i oktober till 38 öre per kWh i december månad. Även elområde 3 fick se en ökning från 23 till 31,6 öre per kWh under motsvarande period. 

Se tabell nedan för utveckling av elpriset 2020 publicerad hos Energimarknadsbyrån. Elpriserna avser öre per kWh och är exklusive moms och avgifter. Det priset som du betalar hos ditt elbolag för ett rörligt elavtal inkluderar moms och de avgifter som ditt elbolag tar ut.

Elpriser 2020
Skärmdump på tabell med elpriser 2020 från Energimarknadsbyrån.

Prognos elpriset 2021

Prognoserna för elpriset indikerar att det ökade elpriset under slutet av 2020 väntas fortsätta även i början av 2021. Det beror dock på hur vädret utvecklas och om vintern blir kallare än hittills.

På grund av att elproduktionen i Sverige är centrerad kring norra Sverige och att elnätet inte är tillräckligt utbyggt för att överföra el till södra Sverige väntas även fortsatta skillnader i elpriset mellan norra och södra Sverige. Elpriset kan också även under 2021 ha stora svängningar från månad till månad. Framför allt om vädret skiljer sig markant till exempel om det kommer en värmebölja tidigt under sommaren. 

Dela artikeln

Fler artiklar