GNP Energy Elavtal 2022

GNP Energy

GNP Energy är en leverantör av elavtal som erbjuder elavtal till både privatpersoner och företag. Bolaget är en utmanare på den svenska marknaden. GNP Energy erbjuder ett rörligt elavtal för privatpersoner. Nedan redogör vi kortfattat för bolagets erbjudanden. Se bolagets hemsida för fullständiga villkor och mer information.

Senast uppdaterad: 2022-09-01

Innehållsförteckning

Se vår topplista och jämförelse

Se vår jämförelse av elbolag och se vilket elbolag som erbjuder bäst elabonnemang

GNP Energy rörligt elpris

GNP Energy erbjuder dig som privatperson ett rörligt elavtal. Det innebär att du betalar ett elpris varje månad som följer elbörsens utveckling. Ditt pris kan därmed variera från månad till månad beroende på hur elpriset utvecklar sig. 

Ett rörligt elavtal passar dig som klarar av att elpriset varierar och därmed varierar din elkostnad varje månad. Läs mer om fast eller rörligt elpris här. 

Att tänka på vid byte till GNP Energy

Att byta elavtal som privatperson är enkelt. Det mesta sköts av det nya elbolaget och det krävs oftast väldigt lite från dig som kund. För att byta eller teckna nytt elavtal hos GNP Energy fyller du i information om ditt hushåll på bolagets hemsida. När du fyllt i dina uppgifter, inklusive anläggningsuppgifter, genomför GNP Energy bytet åt dig. Anläggningsuppgifterna hittar du på den senaste fakturan.

OBS! Innan du genomför ett byte av elavtal och fyller i informationen hos GNP Energy är det viktigt att du ser över ditt nuvarande elavtal. Om du har bindningstid eller uppsägningstid hos ditt nuvarande elbolag bör du avvakta med ett byte för att undvika straffavgifter och onödiga kostnader.

Bindningstid

Innan du bestämmer dig för ett elavtal kan det vara bra att se över och jämföra bindningstiderna hos olika elbolag.

Bindningstiden kan variera beroende på bolag och vilket elavtal du väljer. En pågående bindningstid gör att du är bunden hos bolaget under en viss bestämd tid vilket gör att du kan råka ut för straffavgifter eller liknande om du väljer att byta elbolag under bindningstiden.

GNP Energy och förnybar energi

Det har blivit allt viktigare för elbolag att kunna erbjuda förnybara energikällor till sina kunder. Dels till följd av att efterfrågan är hög då kunderna idag är mer miljömedvetna och dels till följd av de krav från myndigheter som införts på förnybara energikällor i elproduktion.  

Flera elbolag ger dig möjlighet att bestämma hur stor andel av förnybar energi som du vill ha beroende på dina preferenser. För mer information om GNP Energy och förnybar energi se bolagets hemsida. 

Om GNP Energy

GNP Energy är ett nordiskt elbolag som är verksamt i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Bolaget grundades 2010 och den svenska verksamheten hette tidigare Svekraft. GNP Energy ingår i koncernen European Energy Group.

GNP Energy logo

Fler elbolag