SKI utser kundnöjdheten hos elbolagens kunder

SKI Energi utser årligen kundnöjdheten hos elbolagens kunder, både bland privat- och företagskunder. Årets undersökning visar att kundnöjdheten gått ner något med en total kundnöjdhet på 66,8, vilket är en minskning med 0,8 enheter totalt jämfört med 2019. Skellefteå Kraft är det bolag som tar flest topplaceringar av samtliga elbolag som är med i undersökningen. Även Telge Energi, Upplands Energi, Karlstads Energi och Jönköping Energi plockar topplaceringar.

SKI utser kundnöjdhet

Svensk Kvalitetsindex (SKI) utser årligen kundnöjdheten hos elbolagens kunder. Totalt gjordes sex olika undersökningar som innefattar både privatpersoner och företag. De sex undersökningarna är: elhandel privatkunder, elhandel företagskunder, elnät privatkunder, elnät företagskunder, fjärrvärme privatkunder och fjärrvärme företagskunder. 

Kundnöjdheten mäts på en skala mellan 0 till 100. Företag som får betyg under 60 i kundnöjdhet har generellt sett stora svårigheter att behålla sina kunder medan betyg över 75 innebär en stark relation mellan företaget och kunden. 

SKI Energi 2020 har visat på att kundnöjdheten gått ner någon från 2019. Totalt uppgick kundnöjdheten till 66,8, en minskning med 0,8 enheter jämfört med 2019. Resultatet från undersökningen visade även att elbolagen hade större utmaningar med privatkunderna än företagskunderna. Det visade sig även att effekterna av den pågående pandemin inneburit att det är allt viktigare att vara digital och nära sina kunder för att öka kundnöjdheten.

Skärmdump på diagram från SKI:s undersökning 2020.

Skellefteå Kraft var den stora vinnaren

Skellefteå Kraft var det elbolag som hade flest topplaceringar av de elbolag som ingick i undersökningen. Bolaget var bland annat etta i undersökningarna elhandel företagskunder, elnät privatkunder, elnät företagskunder, fjärrvärme privatkunder och fjärrvärme företagskunder. 

Den enda undersökningen som Skellefteå Kraft inte var etta inom var elhandel privatkunder. Inom elhandel privatkunder var det istället Upplands Energi och Karlstads Energi som tog hem en delad förstaplacering och Jönköping Energi tog andraplatsen. Skellefteå Kraft tog en tredjeplats inom kategorin elhandel privatkunder.   

Även Telge Energi tog en hög placering inom elhandel privatkunder och slutade på en femteplats med ett index på 72,4. Noterbart i årets undersökning är att kundnöjdheten endast passerade ett index på 75 i undersökningarna gällande fjärrvärme. Kundnöjdheten för de större elbolagen, som Fortum och Vattenfall, har totalt sett rört sig i en positiv riktning även om det fortfarande skiljer en del gällande kundnöjdheten mellan storbolagen och flera av de mindre konkurrenterna.

Digital utveckling allt viktigare

Enligt undersökningen pekar alltmer på att den digitala utvecklingen hos elbolagen har blivit viktigare. Tidigare år har elbolagen kunnat förlita sig på att kundnöjdheten påverkas av enskilda element som service och image. Men i år är det viktigt att elbolagen fokuserar på helheten och flera saker samtidigt. 

Den digitala utvecklingen har blivit en viktig pusselbit som måste utvecklas samtidigt som service, informationsdelning och samhällsansvar. Till följd av den pågående pandemin påverkas privatpersoner i större utsträckning av störningar och avbrott eftersom många jobbar hemifrån. Det gör att leveranskvalitet och pålitlighet har blivit allt viktigare hos kunderna. 

För mer information, se den fullständiga rapport och undersökning som Svenskt Kvalitetsindex (SKI) gjort gällande elbolagen på den svenska marknaden.

Kundnöjdhet är ett sätt att jämföra elavtal men tänk på att det finns flera parametrar att ta med i din jämförelse. Se vår sida om Jämför Elavtal för mer information om vad som är bra att tänka på inför ditt val av elavtal. 

Dela artikeln

Fler artiklar