Högre elpriser i genomsnitt i södra Sverige

2020 har varit speciellt i många avseenden. Även elmarknaden har haft speciella förutsättningar som väntas hålla i sig året ut enligt en elmarknadsprognos från Bixia. Till följd av det för årstiden milda vädret kombinerat med rekordmycket nederbörd finns för närvarande ett produktionsöverskott som håller nere elpriserna. På grund av överföringsbegränsningar i elnätet råder det dock stora prisskillnader i norra och södra Sverige.

Speciellt år för elmarknaden

Året 2020 har varit ett speciellt år för elmarknaden och elpriset till följd av rekordmycket nederbörd som bland annat bidragit till att fyllnadsgraden i vattenmagasin ligger 15% högre än normalt i Norden. Det har även varit ett ovanligt milt höst- och vinterväder som ligger i snitt 0-2 grader över det normala. Utöver ett ovanligt väderförhållande har driftsättningen av ny vindkraftsproduktion bidragit till nya veckorekord för vindkraften i Norden.

Elpriserna varierar kraftigt i norr och söder

Även om det för närvarande är ett produktionsöverskott på el så skiljer sig elpriset kraftigt beroende på var i Sverige du befinner dig och vilket elområde du tillhör. Den begränsade överföringskapaciteten i Sverige gör att elpriset är dyrare i södra Sverige. De stora vattenmängderna gör att elpriserna ofta är låga i Norge och norra Sverige där vattenkraft till stor del är beläget.

Södra Sverige gynnas dock inte av överskottet då ledningskopplingar från norra till södra Sverige är begränsade. Södra Sverige kopplas istället ihop med Danmark och Tyskland i större utsträckning som har ett betydligt högre elpris. Den lägre kärnkraftsproduktionen som för närvarande ligger på 67 % påverkar även elpriset i södra Sverige.

Elpriset skiljer sig därför beroende på var i Sverige du bor och vilket elområde du tillhör. Vissa dagar kan priserna i söder vara upp till 20 gånger så höga som i norra Sverige. I november låg elpriset i genomsnitt på 7 öre per kWh i elområdena SE1 och SE2 som tillhör norra Sverige. I södra Sverige i elområdena SE3 och SE4 var elpriset i genomsnitt 24 öre respektive 35 öre per kWh.

Fast elavtal rekommenderas

Efter den milda hösten och början av vintern väntas den närmsta månaden bli kallare vilket gör att efterfrågan på el ökar till följd av att elanvändningen ökar. Eftersom elmarknaden gått ner mycket under den senaste perioden och eftersom mycket händer på elmarknaden i närtid rekommenderar Bixia ett fast elavtal på 1, 3 eller 5 år i sin prognos om du är känslig för stora svängningar i elpriset.

De närmsta åren kommer mer vindkraft att tillkomma, ytterligare kärnkraft väntas avvecklas och ledningar väntas byggas ut. Samtliga händelser väntas påverka elpriset och leda till stora svängningar.

Fortum erbjuder det bästa fasta elavtalet

Fortum erbjuder det bästa fasta elavtalet för närvarande. Du kan hos bolaget teckna ett fast elavtal på 12 eller 36 månader. Fortum erbjuder en förmånlig rabatt för nya kunder vilket gör att du får ett lägre pris under det första året.

Se vår sida om Fortum för mer information om Fortum fast elavtal. Se även vår jämförelse av elavtal om vilket elbolag som erbjuder det bästa elavtalet just nu. 

Källa: Bixia

Dela artikeln

Fler artiklar