GNP Energy Elavtal 2022

GNP Energy logo

GNP Energy elavtal

GNP Energy är en leverantör av elavtal som erbjuder elavtal till både privatpersoner och företag. Bolaget är en utmanare på den svenska marknaden. GNP Energy erbjuder två olika typer av elavtal för privatpersoner. Du har möjlighet att välja ett fast elpris i tre månader eller ett fast elpris i ett år. GNP Energy erbjuder till och från olika kampanjer för dig som tecknar ett nytt elavtal hos bolaget. Nedan redogör vi kortfattat för bolagets erbjudanden. Se bolagets hemsida för fullständiga villkor och mer information.

GNP Energys egna säljargument

På bolagets egna hemsida lyfter de fram 4 argument varför man bör teckna elavtal med GNP som elleverantör. Följande är deras egna argument: 

Byt på 2 minuter

Det är väldigt enkelt

Nordisk ström

Attraktiva produkter

Populära elbolag

GNP Energy fast elpris

GNP Energy erbjuder dig som privatperson möjlighet att välja ett elavtal med fast elpris i tre månader alternativt 12 månader. Det innebär att du betalar ett fast pris per kilowattimme (kWh) under hela avtalsperioden oavsett rörelserna på elbörsen.

Det enda som gör att priset kan variera från månad till månad är din förbrukning. Ett fast elavtal passar dig som vill ha större kontroll över dina månadskostnader och gör då att du undviker plötsliga svängningar av elpriset varje månad.

Rabatter

GNP Energy erbjuder flera olika typer av rabatter och erbjudanden på sin hemsida. Vi har listat några av GNP Energys rabatter på elavtal nedan. Rabatterna uppdateras regelbundet och för fullständiga villkor och rabatter se bolagets hemsida.

Att tänka på vid byte till GNP Energy

Att byta elavtal som privatperson är enkelt. Det mesta sköts av det nya elbolaget och det krävs oftast väldigt lite från dig som kund. För att byta eller teckna nytt elavtal hos GNP Energy fyller du i information om ditt hushåll på bolagets hemsida. När du fyllt i dina uppgifter, inklusive anläggningsuppgifter, genomför GNP Energy bytet åt dig. Anläggningsuppgifterna hittar du på den senaste fakturan.

OBS! Innan du genomför ett byte av elavtal och fyller i informationen hos GNP Energy är det viktigt att du ser över ditt nuvarande elavtal. Om du har bindningstid eller uppsägningstid hos ditt nuvarande elbolag bör du avvakta med ett byte för att undvika straffavgifter och onödiga kostnader.

Bindningstid

Innan du bestämmer dig för ett elavtal kan det vara bra att se över och jämföra bindningstiderna hos olika elbolag.

Bindningstiden kan variera beroende på bolag och vilket elavtal du väljer. En pågående bindningstid gör att du är bunden hos bolaget under en viss bestämd tid vilket gör att du kan råka ut för straffavgifter eller liknande om du väljer att byta elbolag under bindningstiden.

För att underlätta för dig har vi samlat GNP Energys bindningstider för privatpersoner nedan. För fullständiga villkor, se bolagets hemsida. 

Elavtalen med fast elpris är bundna under den valda perioden och gäller tills avtalet löper ut, dvs ett år eller tre månader. En månads uppsägningstid gäller för det fasta elavtalet på tre månader.

GNP Energy och förnybar energi

Det har blivit allt viktigare för elbolag att kunna erbjuda förnybara energikällor till sina kunder. Dels till följd av att efterfrågan är hög då kunderna idag är mer miljömedvetna och dels till följd av de krav från myndigheter som införts på förnybara energikällor i elproduktion.  

Flera elbolag ger dig möjlighet att bestämma hur stor andel av förnybar energi som du vill ha beroende på dina preferenser. Vi har sammanställt GNP Energys syn på förnybar energi och hur bolaget jobbar för att öka användningen av förnybar energi.

GNP Energy är med och stöttar producenter att öka användningen av förnybara energikällor. Den största delen av den energi som bolaget erbjuder kommer från vattenkraft. Du har även som kund möjlighet att välja ett grönt tillägg hos bolaget som innebär att du endast får energi från förnybara energikällor.

Vattenkraft

Om GNP Energy

GNP Energy är ett nordiskt elbolag som är verksamt i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Bolaget grundades 2010 och den svenska verksamheten hette tidigare Svekraft. GNP Energy ingår i koncernen European Energy Group och i Norden har bolaget cirka 27 anställda. 

GNP Energy ses fortfarande som en utmanare på marknaden till de större aktörerna. Bolaget erbjuder möjlighet till 100% förnybar energi.

GNP Energy logo

Fler elbolag